Statoil outsourcer 209 årsverk

IT, eiendomsdrift og finans skal overføres til tre eksterne selskaper.

salesposter