Fire ganger i løpet av 2003 forgrep mannen i 40-årene seg på barnet.Det er mannen selv som har bidratt til å få saken belyst. Ved juletider 2003 ble han medlem av en kristen menighet. Han fikk da behov for å fortelle hva han hadde gjort.Han betrodde seg først til to av medlemmene i menigheten før han selv gikk til politiet og fortalte hva han hadde gjort, ifølge Vesterålen Online.

Strafferabatt

Retten legger i straffeutmålingen stor vekt på at mannen kontaktet politiet. Straffen skulle normalt vært satt til to år og seks måneders fengsel, ifølge dommen. Men mannen slipper altså unna med 20 måneder."Tiltaltes innrømmelse av forholdet er av stor betydning for fornærmede og barnets følelse av å bli trodd om barnet senere velger å fortelle om hendelsene", skriver dommeren i dommen.Barnet har ikke nektet for å ha blitt misbrukt, men har ikke ønsket å forklare seg om det.Mannen er også dømt til å betale barnet 100.000 kroner i erstatning.