— Vår hovedkonklusjon er at Politidirektoratet ikke har innfridd de forventningene som ble satt da direktoratet ble etablert. Direktoratet fungerer ikke godt nok, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Difi har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert Politidirektoratet (POD). I dag kom resultatet.

— Politidirektoratet er for lite aktive og fyller i liten grad rollen som leder av politietaten, sier Holte.

En del av politianalysen

Rapporten ble lagt fram i dag og retter sterk kritikk mot politietaten. Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet var til stede for å motta rapporten. Hun sier at resultatet er som forventet.

— Det er en grunn til at vi ba om rapporten. Vi må ha et Politidirektorat som effektivt leder og videreutvikler norsk politi. Departementet ser at det er en tydelig vilje til innsats og et oppriktig ønske i etaten om å bli bedre, sier Aas-Hansen.

Saken fortsetter under annonsen.

Hun sier at rapporten fra Difi vil gå inn i arbeidet med den mye omtalte politianalysen som skal leveres innen juli i år.

— Politianalysen er et arbeid som skal munne ut i en langsiktig plan for norsk politi. Difi anbefaler tydeligere roller og tydeligere ansvarsfordeling. Dét er et forbedringsarbeid som allerede er i gang, sier statssekretæren.

Lav tillit

Difi har identifisert og gitt anbefalinger til en rekke forbedringsområder.

  • Politidirektoratets rammebetingelser bør revurderes.
  • Ledelse og lederskap på alle nivåer må prioriteres og videreutvikles for å bygge tillit.
  • PODs faglige rolle må styrkes.
  • IKT må ses i et helhetlig utviklingsperspektiv.
  • POD må utvikle sin organisasjon for å få mer samarbeid og bryte ned «siloer».

- Ikke mistet motet

Politidirektør Odd Reidar Humlegård beskriver Politidirektoratet som realitetsorientert tross resultatene i rapporten.

— Vi har ikke mistet motet, vi har fattet mot. Innholdet i rapporten er tung lesning, men det er også gjenkjennelig. Vi har ikke vært gode nok, sier Humlegård.

Difi peker også på at tillitsforholdet mellom departementet og direktoratet ikke har vært godt nok. Departementet må derfor ta noe av skylden for at POD ikke har oppfylt forventningene.

— Jeg opplever at det er en genuin vilje til å jobbe bedre sammen. Det er ikke tvil om at vi har en jobb å gjøre fremover, sier politidirektøren.

- Vi har ikke mistet motet, vi har fattet mot. Innholdet i rapporten er tung lesning, men det er også gjenkjennelig. Vi har ikke vært gode nok, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.
NTB Scanpix