— Vi har opplevd så mange skuffelser i arbeidet med å få ned utslippet av klimagasser. Vi ser at de nå går ned i mange industriland, men veksten i mange fremvoksende land er så sterk at verdens samlede utslipp øker, sier Stoltenberg til NRK.

Han peker på hyppigere ekstremvær og at klimaforandringene nå gjør seg gjeldende.

— Da er det veldig alvorlig at det er så vanskelig å få til enighet om tiltak som bringer utslippene ned, legger han til. (©NTB)