– Vi konsentrerer oss om å gi de 230 medelevene til den antatte gjerningsmannen på Nysæter ungdomsskole skole en trygg og god start, når de på mandag morgen er tilbake fra høstferien og begynner skolegangen igjen.

Det sier ordfører på Stord, Liv Kari Eskeland, til Aftenposten, på bakgrunn av familietragedien med 13-åringen som torsdag skal ha drept sin tre år gamle fosterbror.

Og hun tilføyer:

– Samtidig håper vi at lokalsamfunnet forøvrig skal komme i normalt gjenge når hverdagene begynner til uken. Så får vi ta ett skritt av gangen og se hvilke utfordringer som ellers måtte melde seg.

Politiet har, ifølge bt.no, avsluttet den taktiske etterforskningen i saken. Den antatte gjerningsmannen har vedkjent seg og skildret handlingen. Nå blir han fulgt opp videre av helsevesen og barnevern, ettersom han er under den kriminelle lavalder.

Mer detaltjerte planer

Et eget kriseteam, der så vel psykolog som helsesøster og folk fra den kommunale legetjenesten er representert, har også vært i gang siden fredag. Teamet vil nå utarbeide en mer detaljert plan for hvilke tiltak som skal settes i verk de nærmeste dagene, påpeker Eskeland.

– Vi har vært opptatt av å vise omsorg for hverandre, inkludert den rammede familien og 13-åringen. Ett sentralt tiltak har vært å holde Nysæter kirke, som et sted å komme sammen og søke trøst og støtte. Rundt regnet 150 mennesker har benyttet dette tilbudet, og vi satser også på å holde kirken åpen også utover på søndag kveld, sier ordfører Liv Kari Eskeland.