— Jeg er veldig glad, endelig har noen forstått at behandlingen jeg fikk, ikke var riktig, taster Lars Wetten på sin Palm Pilot. Med denne håndholdte datamaskinen kommuniserer han med omverdenen.17 1/2 år gammel ble den sporty gutten rammet av kreft i halsen. Han fikk diagnosen rhabdomyosarkom, en svært aggressiv kreftform med dårlige prognoser. Det handlet om livet til Lars, og legene på Radiumhospitalet satte i gang intensiv behandling med store doser cellegift og stråling for å kurere ham. De fortalte at han risikerte å miste synet på høyre øye. - Det aksepterte jeg, men sånn jeg har blitt, er helt forferdelig. Det er ikke noe verdig liv, skrev Lars Wetten da Aftenposten sist snakket med ham for halvannet år siden. Lars ble kreftfri, men fikk strupen helt ødelagt. Han "spiser" gjennom en sonde som pumper mat inn i magesekken, han "puster" gjennom en kanyle i halsen, han "snakker" via Palm'en sin, han kan ikke gape og har hverken smak eller luktesans. Han må stadig gjennom nye operasjoner. Det siste året har han vært gjennom tre, og han venter på en fjerde stor operasjon.

Avslag på avslag.

I 2000 søkte han Norsk Pasientskadeerstatning om erstatning for skadene som han mener skyldtes for voldsom behandling. Svaret var nei. To ganger anket han til Pasientskadenemnda og ba den omgjøre vedtaket, men fikk avslag både i 2002 og 2004. Da bestemte han seg for å gå rettens vei, og anla sivilt søksmål mot Pasientskadenemnda, men tapte i tingretten. Nemndas hovedargument var at de store skadene er en del av risikoen for å bevare livet. - Det var tungt å tape i tingretten, men jeg mener at jeg har en rettferdig sak. Mange støtter meg, også leger, de ba meg om ikke å gi opp, taster Lars Wetten rolig. Han anket saken til lagmannsretten.

Rettens medhold.

  1. mai kom Borgarting lagmannsrett frem til at skadene ikke kan aksepteres og at Lars har krav på erstatning. Staten ved Pasientskadenemnda dømmes også til å betale alle saksomkostningene.I begrunnelsen for dommen står det: "Det synes å være bred faglig enighet om at Wettens skader må anses som helt uakseptable bivirkninger, også ved behandling av livstruende sykdom med dårlig prognose for helbredelse." Avgjørende for retten har vært at legene ikke ville foretatt samme behandling ved et nytt lignende tilfelle, og at skadenes omfang fremsto som ukjent ut fra medisinkunnskapen på den tiden Lars ble behandlet. "Etter lagmannsrettens vurdering ligger det en avgjørende forskjell i at man i Wettens tilfelle ikke ville foretatt samme behandling om igjen dersom man ble stilt overfor et nytt tilfelle med samme diagnose," heter det i dommen.Lagmannsretten finner ikke grunnlag for å fastslå at behandlingen ikke var passende, men har tillagt tvilen og den store uenigheten blant de medisinsk sakkyndige om dette betydning.

Viktig dom.

— Hvis pasientskadeloven skal ha noen mening, må Lars vinne frem med sitt krav. Dette er en stor personlig seier for ham, mener advokat Nina Reiersen, som har ført saken for Wetten. Hun mener dommen er svært viktig for alvorlig kreftsyke generelt: - Noen ganger må man akseptere skader når det står mellom liv og kanskje død. Men det går en grense for hva man skal akseptere. Dommen viser at man går i riktig retning i det erstatningsmessige vernet, sier Reiersen.

Kan anke.

Pasientskadenemnda har en måned på seg til å avgjøre om den vil anke saken til Høyesterett. - Vi er i vurderingsfasen og har ennå ikke tatt stilling til ankespørsmålet, opplyser direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda.Først når dommen er rettskraftig, og eventuelle anker avgjort i Wettens favør, kan selve erstatningsbeløpet fremmes.

Boligdrøm.

Lars Wetten drømmer om å kunne bruke erstatningspenger til å flytte ut av gutterommet hos foreldrene og få seg egen leilighet i nærheten. - Det er på tide å flytte hjemmefra, skriver han.

Nå håper Lars Wetten at han får penger nok til å flytte ut av barndomshjemmet til pappa Ola (bak) og mamma Sølvi Wetten.
JO E. BRENDEN