Streik også i kommunene

Heller ikke meklingen for de kommuneansatte førte frem. Dermed blir det streik blant 25.000 ansatte i stat og kommune fra torsdag morgen.

salesposter