To tiltalte HA-medlemmer er allerede ute av bildet etter at juryen onsdag svarte nei på skyldspørsmålet.Aktor Haaland betegnet i går den 43-år gamle danske HA-veteranen som hovedmann; det var han som skaffet stoffet, det var han som ordnet med mottagere i Norge og som veiledet kurerene som fraktet tilsammen 446 kilo hasj til Norge. Innførselen skjedde i to omganger i fjor — 100 kilo i februar og 346 i august.Dansken ble dømt til 12,5 års fengsel i tingretten. Sammen med fire norske HA-medlemmer ble han den gang funnet skyldig i å ha deltatt i en organisert kriminell gruppe gjennom sitt medlemskap i motorsykkelklubben, noe som er sterkt straffskjerpende. Lagretten hadde imidlertid en annen oppfatning og frifant alle fem for dette.Aktor la ned påstand om fengsel i 11 år og seks måneder for dansken.

Sentral medhjelper

En 24 år gammel mann som var prøvemedlem, eller såkalt prospect, i Hells Angels ble av aktor betegnet som danskens sentrale medhjelper i Norge. Også han har erkjent innførsel av 346 kilo hasj og oppbevaring av ytterligere 100 kilo, samt salg av flere titalls kilo. Tilståelsen bør etter aktors oppfatning få betydelig vekt ved straffutmålingen. Han la ned påstand om ni års fengsel .For en 50 år gammel tysk statsborger ble påstanden åtte års fengsel, også dette det samme som dommen i tingretten. Tyskeren har ingen befatning med Hells Angels. Han har lagt alle kort på bordet og erkjent at han samme med sin venninne smuglet inn 446 kilo hasj i en spesialbygd bobil.Et tidligere HA-medlem ble frifunnet for innførsel av partiet på 346 kilo, men ble kjent skyldig i å ha oppbevart det samme partiet i bilen sin sammen med 24-åringen. Han fikk syv år i tingretten - nå er påstanden seks år og sek måneder.En 23 år gammel mann uten tilknytning til HA har erkjent at han hjalp 24-åringen med oppbevaring og salg av ca 70 kilo av partiet på 100 kilo. Han er tidligere ustraffet. Påstanden ble fire års fengsel. Dommen i tingretten var 7 måneder mildere.Den antatte Hells Angels-presidenten Leif Ivar Kristiansen fikk den mildeste straffepåstanden på tre års fengsel. Aktor mener han skal dømmes for oppbevaring av 30 kilo hasj i klubblokalene i Trondheim. Kristiansen har erkjent oppbevaring av 15 kilo og mener han kun skal dømmes for det.Onsdag ble han frifunnet for medvirkning til innførsel av partiet på 346 kilo og for å ha deltatt i en organisert kriminell gruppe - Hells Angels. I tingretten fikk han ni års fengsel. Dom i saken faller neppe før mandag.