— Vi vet at parakvat er akutt giftig og ekstremt helsefarlig, sa Sveriges miljøvernminister Lena Sommestad i en pressemelding torsdag. Stevningen medfører at EU-domstolen vil granske saken, for å avgjøre om EU-kommisjonens vedtak skal kjennes ugyldig.

Sprøytemiddelet parakvat har vært forbudt i Sverige siden 1983, og i EU siden 1994. Men i høst vedtok EU-kommisjonen å sette giften på den såkalte positivlisten - noe som medfører at alle EU-land må åpne for import, markedsføring og salg både av selve sprøytemiddelet og av matvarer som inneholder spor av giften - forutsatt at det ligger lavere enn definerte grenseverdier.

Parakvat angriper kretsløpet, spesielt lungene, og en liten dose er dødelig. Sprøytemiddelet blir mye brukt i den tredje verden, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart mot bruken av stoffet, som man mener tar livet av flere hundre mennesker hvert år.

— Jeg anser parakvat for å være et uakseptabelt sprøytemiddel som ikke hører hjemme i et holdbart jordbruk, sier den svenske miljøvernministeren.