Den siste uken har det norske konsulatet i Windhoek, Namibia, hatt besøk av en rekke arbeidsløse mennesker. Alle har latt seg lokke av annonser i lokale aviser. Der gir firmaet Unique Jobs løfter om arbeid i Norge, Island, Alaska eller Grønland. Mot et gebyr på 1200 kroner.1200 kroner er en formue for menneskene som nå dukker opp med visumsøknader på trappen hos en fortvilet konsul Klaus Andresen. Han må fortelle dem at de ulykkeligvis er blitt lurt trill rundt, at det ikke fins jobber for dem i landet der lengst oppe i nord.— Dette er svindel. Den må stanses umiddelbart, hvis ikke må vi kreve straffeforfølgelse. Menneskene som kommer til oss, blir veldig skuffet når de skjønner at de er lurt, sier han denne helgen i en større artikkel i avisen The Namibian.

Høyere pris

Tipset om at det kan lønne seg å bruke pressen for å få bremset trafikken, fikk Andresen av ambassadør Jon Bech i Sør-Afrika. Han stiftet nemlig et

Denne fiskesvindelen synes jeg er ekstra ille. Den rammer de aller fattigste
Ambassadør Jon Bech, Sør-Afrika

frustrerende bekjentskap med de samme svindlerne i fjor. Da dukket plutselig en rekke reiseklare mennesker opp i ambassaden i Pretoria og konsulatene i Cape Town, Johannesburg og Durban. Samtlige opplyste at de hadde fått jobb i Norge.- De hadde betalt 400 kroner hver. Det var veldig mye for dem, men nå har altså svindlerne økt prisen, kommenterer Bech.Han valgte både å kontakte politiet og å tipse mediene da køen tettet seg foran ambassaden hans. - Det hadde god effekt. Etter oppslagene i avisene avtok trafikken umiddelbart. Forhåpentlig vil det samme nå skje i Namibia, sier han.For det er slett ikke noen glede å måtte fortelle en lutfattig mann at han har sløst bort alt han eier på et luftslott.- Konsulatene hadde en del ubehageligheter. Folk ble veldig sinte, og det skjønner jeg godt. Men det er enda en grunn til at vi vil bli kvitt dette uvesenet.Bedrageriforsøk er for øvrig Bech godt vant med. Ikke minst er de såkalte Nigeria-svindlerne aktive i Sør-Afrika. Både ambassadøren og andre nordmenn mottar ukentlig epost med gledesbudskap om at de kan gjøre krav på store formuer. Bare de først betaler et aldri så lite gebyr . . .- Men denne fiskesvindelen synes jeg er ekstra ille. Den rammer de aller fattigste, sier Bech.

Etterforsket

The Namibian har fått tak i en kvinne ved navn Barbara på mobilnummeret som oppgis i annonsene. Hun forteller at Unique Jobs er et informasjonssenter som gir opplysninger om arbeidsmuligheter i Europa, og at firmaet har drevet lovlig i Sør-Afrika i fire år. Men hun innrømmer samtidig at bedriften er blitt etterforsket av politiet.På spørsmål om hun har sendt noen namibiere til utlandet ennå, svarer hun benektende.- Vi har nettopp begynt å annonsere i Namibia, forklarer hun - og tilføyer kjapt at det fins mange andre som driver etter samme forretningsidé som Unique Jobs.