Sykepleieren jobbet ved Hammerfest sykehus, og ble fratatt sin autorisasjon i fjor høst. Politiet skylder på ressursmangel, skriver NRK.no.

Kvinnen som anmeldte forholdet, reagerer kraftig på at hun ikke blir tatt mer alvorlig etter den traumatiske hendelsen. Hun tok det som en selvfølge at politiet ville prioritere saken. At sykepleieren ikke er avhørt etter så lang tid, opplever hun som en ny krenkelse.

Kvinnens bistandsadvokat har hatt løpende kontakt med politiet og skrevet til statsadvokaten for å få fortgang i denne etterforskningen.

Politiadvokat i Vestfinnmark, Morten Daae, beklager at saken har tatt så lang tid.

— Dessverre er det en del saker som blir liggende for lenge, sier Daae, som erkjenner at forsinkelsen kan skape problemer. Mistenkte er flyttet til et annet politidistrikt, og Daae vil be om at han blir avhørt der i løpet av kort tid.