En 43 år gammel mann fra Sola er i Stavanger tingrett dømt til syv års fengsel blant annet for å ha solgt store mengder narkotika, skriver Aftenbladet.

Sommeren og høsten 2009 solgte han fem kilo metamfetamin til en verdi av 100.000 kroner i Stavanger og omegn. Han er også funnet skyldig i å ha oppbevart 15,2 kilo metamfetamin i en bod på Klepp.

Erkjente seg skyldig

43-åringen erkjente seg skyldig da saken mot ham kom opp i tingretten. I forbindelse med ransakingen politiet gjennomførte i mannens bolig i juni i fjor ble det funnet 19 gram metamfetamin og 225 gram hasj.

Narkotikaen var gjemt rundt omkring i boligen. En del ble funnet i en toalettveske.

Retten legger til grunn at metamfetaminet som ble beslaglagt, var rester av et parti på fem kilo. Dette partiet skal mannen tidligere ha kjøpt på kreditt for 70 kroner per gram.

Saken fortsetter under annonsen.

I toalettvesken fant politiet også 56.000 kroner i kontanter samt gullsmykker og en gullring.

Ifølge 43-åringen skal gullet ha hatt en verdi på om lag 100.000 kroner. Sammen med kontantene skulle gullet være betaling til bakmennene.

Narkogjeld

Blant annet for å kunne betjene opparbeidet narkotikagjeld hadde mannen inngått en avtale med noen ikke navngitte personer om at han skulle motta fem kilo amfetamin/metamfetamin for videresalg.

43-åringen har forklart at det etter en tid dukket opp to personer på mannens bopel. Med seg hadde de to en stor koffert.

Denne inneholdt betydelige mengder emballert metamfetamin. Retten legger til grunn at det i alle var 15,2 kilo av det narkotiske stoffet i kofferten.

Avtalen var at 43-åringen skulle selge fem kilo. Han gikk også med på å oppbevare resten av metamfetaminet, som skulle hentes ved en senere anledning.

Metamfetaminet la han i en ryggsekk som han tok med seg til en garasje han hadde fått låne av en bekjent i Klepp kommune.

Gjenganger

Mannen er tidligere domfelt ti ganger. Blant annet for grove narkotikaovertredelser. I straffeutmålingen legger retten blant annet vekt på at 43-åringen har hatt en «relativt sentral rolle i distribusjonsnettet».

Retten legger i skjerpende retning også vekt på at det i forholdene mannen blir dømt for er snakk om store mengder narkotika. Styrkegraden i metamfetaminet i størsteparten av beslaget lå på 48 til 61 prosent, som anses å være «meget god kvalitet».

Skjerpende er det også at det dreier seg om gjentakelse av samme type forhold som mannen tidligere er dømt for. Retten anser han for å være en gjenganger i lovens forstand.

I formildende retning teller det at mannen på et tidlig tidspunkt la alle kortene på bordet. 43-åringen tilståelser gikk også utover det politiet visste og har således hatt betydning for domfellelsen.

Mannen avklarte også tidlig rollefordelingen da eieren av garasjen hvor han oppbevarte metamfetaminet ble arrestert, slik at denne kunne sjekkes ut av saken.

«Retten er således enig med forsvarer i at tiltalte bør innrømmes en rabatt på cirka 30 prosent», står det i dommen.

Syv års fengsel

I tillegg til syv års fengsel, hvor 326 dager kommer som fradrag for utholdt frihetsberøvelse, dømmes 43-åringen til å tåle inndragelse av 135.500 kroner samt gullsmykker og en gullring beslaglagt under politiets ransaking i juni i fjor.

Mannen har innrømmet at kontantene og gullgjenstandene stammer fra narkotikasalg.

Dommer i saken var tingrettsdommer Anne Marie Aarrestad. Meddommere var Liv Ellinor Davidsen og Tor Jan Aarstad.