— Godterier lå i kasser i lastebilen og var ikke forsøkt skjult på noen måte, forteller kontrollsjefen i tollvesenet på Svinesund, Wenche Fredriksen, til NRK.

De to personene som kjørte lastebilen forsøkte å smugle varene inn, men tollerne satte en stopper for godterikjøperne.

Søtsakene som var kjøpt i Sverige hadde en innkjøpsverdi på 70.000 kroner, og ville trolig blitt solgt i Norge med god fortjeneste.

— Vi har beslaglagt varene. Alt godteriet blir ødelagt når saken er avgjort, sier Fredriksen.

Tollvesenet gjorde storfangst i helgen.
JAN TOMAS ESPEDAL