Mannen må sitte i varetekt ut anketiden på grunn av stor gjentakelsesfare.

Dommen, som falt i Nedre Telemark tingrett mandag, var en tilståelsesdom. Mannen ble samtidig begjært varetektsfengslet i to uker, fram til ankefristen går ut. Retten ga aktoratet medhold i dette.

– I påvente av rettskraftig dom er han varetektsfengslet, rett og slett på grunn av faren for gjentakelse. Man tør ikke å slippe ham løs, av fare for at han gjør akkurat det samme om igjen, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosåk i Telemark politidistrikt til NTB.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om fengsel i 45 dager.

Mannen får inndratt en bil.

– Han har også en annen bil, som han har fått forbud mot å bruke, men som vi ikke vet hvor han har gjort av, sier politiadvokaten.

Mannen er tidligere straffedømt 12 ganger, blant annet for å ha kjørt uten førerkort 57 ganger. I oktober ble han løslatt fra forrige soning, og han er siden det blitt tatt uten førerkort fire ganger, skriver Vardens nettutgave.