Les også:

Lasse Roen, tillitsvalgt for Politiets fellesforbunds medlemmer i PST, sier de har behov for en dobling av den nasjonale spaningskapasiteten. Han vil ikke gi tall, men Aftenposten har tidligere avslørt at Oslo-politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sammen har kapasitet til å følge knapt fire terrormistenkte døgnet rundt i et begrenset tidsrom.

For hver person som fotfølges, kreves 21-25 spanere. For å doble spaningkapasiteten, må antallet spanere dermed økes med rundt 70-80 tjenestemenn, til en samlet årlig kostpris på minst 60 millioner kroner. Det tilsvarer 15 prosent av årets PST-budsjett. Den årlige utgiften for en spaner er rundt 800.000 kroner med nødvendig utstyr, men i tillegg kommer utgifter til spaningsbiler og mye annet.

Skrekkscenariet

Den store skrekken er om PST får varsel om en stor terrorcelle som planlegger et angrep i eller utenfor Norges grenser, og at de ikke har nok spanere til å følge de mistenkte. Tillitsvalgt Roen vil ikke gå inn på hvor mange spanere politiet i Norge råder over i en krisesituasjon, men mener at Regjeringens varslede ekstrabevilgning på 5 millioner kroner ikke rekker langt.

Roen frykter å bli oppfattet som sutrete med sitt utspill. Han understreker at de i PST mottar all økning i budsjettet med glede.

Saken fortsetter under annonsen.

— Men det er viktig å få frem at vi PST-ansatte er bekymret. Vi vil trygge det norske samfunnet mest mulig mot terrorfaren, og opplever at vi aldri har hatt større utfordringer i terrorbekjempelsen. Oppgavene står i kø. Manglende spaningskapasitet er bare ett av flere felter der vi må forsterke innsatsen, sier Roen.

Han fremhever at de aldri tidligere har hatt så mange forebyggende saker å jobbe med i norske, ekstreme miljøer. Og verdensbildet er brokete. Roen sier deres eksperter er usikre på hvilken retning utviklingen tar i både Midtøsten og Nord-Afrika med hensyn til terrorfaren og hvilken effekt dette får i Norge.

Mer terror

Ingen spådommer går imidlertid i retning av at terrorfaren blir mindre, snarere tvert imot, sier Roen. Han bemerker at dette også er den rådende oppfatningen etter Osama bin Ladens død, og at det er viktig å ta forholdsregler nå.

- Det tar ett til to år fra vi får penger til vi har på plass nye eksperter på de ulike fagfeltene innen terrorbekjempelsen. Det er viktig med forutsigbarhet, noe som inkluderer langsiktige budsjetter. Vi må være forberedt når endringene kommer, sier Roen.

Terrorbekjempelse er prioritet nummer én i PST. Med knappe ressurser går det ut over andre viktige fagområdene til PST, særlig kontraetterretning. PST er spydspissen, men er avhengig av bistand fra det øvrige politiet.

— Da er det et poeng at norsk politiet nå går på sparebluss, og har lavere beredskap, sier Roen.