Justisminister Grete Faremo (Ap), forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap), administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap), finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap), kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) fikk fredag hvert sitt detaljerte brev fra den særskilte 22. juli-komiteen på Stortinget.

— Her er det mange grundige og gode spørsmål. Svarene på dem vil være svært viktige for vårt videre arbeid, sier komiteens leder Knut Arild Hareide (Krf) til Aftenposten.no.

Redegjørelser

Komiteen er nedsatt for å behandle redegjørelsene som justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortinget 10. november om håndteringen av angrepene 22. juli.

Komiteen spør blant annet detaljert om samarbeidet mellom Justisdepartementet og PST, om «skyting pågår-instruksen», helikopterberedskap og politiets responstid.

«Komiteen tillater seg av hensyn til fremdriften i saken å be om svar så raskt som mulig og senest før jul» skriver komitéleder Knut Arild Hareide (KrF) i brevene til de seks statsrådene.

Saken fortsetter under annonsen.

— Jeg tror ikke vi har gitt for kort frist. Vi trenger å få svar på disse spørsmålene til vi starter vårt arbeid igjen tidlig januar, sier Hareide til Aftenposten.no.

Flest til Faremo

Komiteen stiller 86 hovedspørsmål og en rekke underspørsmål. 85 av spørsmålene går til justisminister Faremo. Spørsmålene til henne er fordelt på temaene «styrket samfunnssikkerhet og beredskap», «objektsikkerhet», «PST og Global shield», bruk av etterforskningsmetoder, spørsmål om utbygging av nødnettet, «skyting pågår-instruksen», responstid, samarbeid mellom politi og forsvar – og forebygging.

«Hvordan vil vil Justisdepartementet følge opp arbeidet med å forebygge og begrense tilgang til eksplosiver og materialer som kan brukes til produksjon av eksplosiver, særlig i forbindelse med oppfølgingen av EUs handlingsplan mot terror», er blant spørsmålene til Faremo.

Forsvarsminister Eide får spørsmål om samarbeidet mellom Forsvaret og politiet, om forholdet mellom Forsvaret og Heimevernet – inkludert nedleggelsen av HV016, responstid og om langtidsplanen for Forsvaret.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Aasrud må svare på fem spørsmål, finansminister Johnsen fire, kunnskapsminister Halvorsen ett og helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen må svare på sju spørsmål.

Spør detaljert om Global Shield

Anders Behring Breivik konstruerte en bombe av kunstgjødsel, diesel og blant annet kjemikalier han importerte fra en leverandør i Polen. En av disse handlene ble fanget opp av Global Shield og sammen med en rekke andre oversendt PST, men uten at noen alarm ble utløst.

Det henvises til et brev fra PST til Justisdepartementet 29. oktober i år hvor det blant annet står: «PST har ikke prioritert arbeid knyttet til produksjon av eksplosiver ved bruk av kjemikalier».

Hemmelig rapport?

Betyr dette at PST ikke har prioritert oppfølging av Global Shield, et samarbeid som dreide seg om å stoppe handel med kjemikalier som kunne brukes til improviserte terrorbomber, spør komiteen i brevet.

Hareide spør videre om Justisdepartementet har visst om og godkjent en slik prioritering i PST.

Også finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) får spørsmål om eksistensen av en påstått hemmelig rapport om Global Shield som sier at terrorangrepene 22. juli kunne vært avverget dersom samarbeidet mellom tollvesenet og politiet hadde vært bedre.

eivind.sorlie@aftenposten.no