Det bekrefter sorenskriver Geir Engebretsen overfor Aftenposten.no torsdag ettermiddag.

— Oslo tingrett har bestemt seg for å avvikle saken i tinghuset, sier Engebretsen.

- Ungdommer som skal vitne

— Vi har hatt veldig fokus på å finne et rettslokale som rommer det antall publikum, presse og fornærmede som det er naturlig å ha inn i rettssaken, men som ikke er så stort at det virker unødvendig fryktinngytende på de som skal vitne i retten. Derfor er det ikke aktuelt for oss å ha et stort rettslokale med 500 eller 700 sitteplasser. Det ville svekke gjennomføringen av prosessen og gjøre belastningen ved å være vitne unødvendig stor. Vi har å gjøre med ungdommer som skal møte som vitne, og vi ønsker ikke å gjøre rammene rundt gjennomføringen urimelig belastende, sier Engebretsen, og fortsetter:

— Vi mener rammene vi kan tilby i tinghuset, en rettssal med rundt 200 sitteplasser, er et rettslokale med plass til alle gruppene som har et berettighet ønske om å være tilstede. Det er den beste løsningen, i stedet for å leie oss inn på hotell eller bygge om lokaler i et annet lokale, sier sorenskriveren.

Rettssaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik, som blir den største straffesaken i norgeshistorien, starter trolig rett over påske neste år.

Saken fortsetter under annonsen.

Sjekket alternativer

I arbeidet med å bestemme hvor terrorsaken skal holdes ba tingretten om hjelp fra Statsbygg til å vurdere alternativer. Avgjørelsen om å holde rettssaken i tinghuset er i tråd med anbefalingen fra Statsbygg.

— Vi har sett på ulike løsninger i forhold til kommunikasjon, tilgang til stedet, størrelse, sikkerhetsproblematikk, tilpasning av bygninger og den stramme tidsfristen, sier kommunikasjonssjef Hege Njaa Rygh i Statsbygg til Aftenposten.no.

De samme anbefalingene som Statsbygg har også politiet gitt med tanke på sikkerheten rundt rettssaken.

Plassbehov

I tillegg har pressen vært involvert i arbeidet med å avgjøre hvor norgeshistoriens største rettssak skal holdes.

Torsdag møtte representanter fra Norsk Presseforbund ledelsen i Oslo tingrett og Domstolsadministrasjonen for å diskutere plassbehov og andre praktiske spørsmål knyttet til medienes arbeidsforhold under den kommende rettssaken.

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening har tidligere uttalt at fra pressens ståsted hadde det vært best om rettssaken blir avviklet et annet sted, og har antydet at man burde se på mulighetene for å bruke et av konferansehotellene rundt Gardermoen.

Venter 600 journalister

- Mener tingretten at dere med en rettssak i tinghuset tar nok høyde for presseoppbudet som er ventet fra medier i inn- og utland?

— Vi har nå lyttet til Norsk Redaktørforening. Vi har foretatt en undersøkelse om presseinteressen for å følge denne saken, og har konkludert med antall pressepersoner som ventes å ønske å delta i hovedforhandlingen. Sammen med utenlansk presse snakker vi om 5-600 journalister den første tiden. Deretter vil det tallet synke, sier sorenskriver Engebretsen.

— Vi mener at en løsning med å ha denne saken i tinghuset gjør det mulig å tilfredsstille pressens behov. Et betydelig antall får plass inne i rettssalen, vi skal innrede et pressesenter i tinghuset i umiddelbar nærhet til rettssalen, og vi skal gi de resterende journalistene tilbud om arbeidsplass i et pressesenter rett utenfor tinghuset, i et hotell. Med de tre tiltakene skal vi klare å gi gode arbeidsforhold for de journalistene som vil ønske å følge rettssaken, svarer sorenskriveren.

Frykter kaos

Redaktørforeningen frykter imidlertid kaotiske forhold i og rundt Oslo tinghus under rettssaken mot Behring Breivik.

— Tinghuset er for trangt og området rundt er for trangt til en så omfattende rettssak, hvor vi må regne med stor mediainteresse både fra inn- og utland, sier Nils Øy i redaktørforeningen til Aftenposten.no.

Selv om tingretten vil bygges om slik at det kan bli plass til 180 eller 200 tilhørere, er Øy redd dette ikke er nok.

— Dessuten blir det problemer for fjernsynsfolkene som vil gjøre opptak både innendørs og utenfor tinghuset. De skal jo også ha plass til teknisk utstyr og store sendebusser på utsiden.

- For lavt presseanslag

Redaktørforeningen mener også at tingrettens anslag på 500-600 pressefolk er for lavt.

— Men det vil jo avhenge om det blir TV-overføring av rettssaken, og av hva som ellers tiltrekker seg medienes oppmerksomhet andre steder, sier Øy.

Han gir samtidig Oslo tingrett og Domstoladministrasjonen ros for at de forsøker å legge forholdene til rette for mediene så godt det lar seg gjøre.

— Men det er likevel et spørsmål om det kan bli godt nok i Oslo tinghus, sier generalsekretær Øy.