Testingen skal foregå 21. september på Hjerkinn. Hensikten er å få økt kunnskap om hvor stor andel av denne våpentypen som ender opp som blindgjengere, skriver ukemagasinet Ny Tid.

Det kan være en nyttig informasjon i tilknytning til debatten om bruken av denne våpentypen, mener regjeringen.

Grethe Østern fra Norsk Folkehjelp er oppgitt over regjeringens holdning.

Hun sier at Folkehjelpen arbeider for å få i stand et forbud mot denne våpentypen fordi den i stor grad rammer sivile. Spesielt gjelder det blindgjengere.

Norsk Folkehjelp er allerede i gang med minerydding i Libanon og uskadeliggjøring av udetonerte klasebomber er en av oppgavene.

Østern mener ytterligere testing er unødvendig, ettersom det bør innføres et forbud uansett.

En minerydder undersøker en del av en klasebombe som ble funnet i i byen Tibnin, sør i Libanon.
SERGEY PONOMAREV/AP