Tidslinje: Gunnar Sønstebys liv

Motstandsmann Gunnar «Kjakan» Sønsteby er død, 94 år gammel. Sønsteby ledet noen av de viktigste sabotasjeaksjonene under den andre verdenskrig, med mål som jernbane, industri og drivstofflagre.

salesposter