Urinveisinfeksjon. Jernmangel. Overgangsalder. Graviditet. Magesår. Klamydia. Eller blod i avføringen, som kan være en indikasjon på kreft i tarmen. Det er mye du kan teste deg for i ro og mak hjemme og få et raskt svar.

Problematisk

Noen tester, som graviditetstester og utstyr til å måle blodtrykket og blodsukkeret, stiller vi ingen spørsmål ved i dag. De fleste hjemmetestene i bruk i dag er en del av avtalt behandling av sykdom. Testene man får kjøpt på internett kan imidlertid vise at noe kan være svært galt. — Å stille egne, kanskje alvorlige diagnoser for første gang hjemme, er problematisk. Å teste seg hjemme kan være befestet med stor usikkerhet og det kan være mange forbehold å ta – med mindre kvaliteten på testen er god og de har en annerkjent plass i behandlingen, sier Anne Markestad, leder av Norges Farmaceutiske Forening (NFF).

Nye tester er på trappene

Norges største leverandør av selvtester, Medishop, er ikke fremmed for at de om ikke lenge tilbyr HIV-tester til hjemmebruk. Og etterspørselen etter produktene de tilbyr, øker. - Selvtesting er et positivt og viktig alternativ til å gå til legen og kan brukes for å få en indikasjon på at man bør gå til legen. Testene kan faktisk føre til at folk som kvier seg for å gå til legen, faktisk gjør det, sier Jon Robert Dohmen, markedssjef i Medishop.no. En av testene han selger, er en mage-tarmtest som sjekker om det er usynlig blod i avføringen. Blod i avføringen kan være tegn på at noe er alvorlig galt, og kan være en indikasjon på kreft i tykktarmen. Men det kan også være harmløst. - Hvilke betenkeligheter har dere ved å tilby en test som kan indikere en svært alvorlig sykdom, uten at fagpersonell er til stede? - Vi mener at jo mer bruk av selvtester, jo flere ting vil bli oppdaget og bli behandlet. Jo mer informasjon som faktisk er tilgjengelig, jo mer kan man finne ut. Det er en preventiv effekt at man tar ansvar for egen helse, sier Dohmen.

Kvalitetsforskjeller på tester

Han understreker at selvtester bare kan gi en indikasjon på hva som kan være galt, og oppfordrer alle til å oppsøke lege uansett.

«Internett er noen ganger bruktmarked for utdaterte produkter fra helsetjenesen»
Jan Emil Kristoffersen, leder for Allmennlegeforeningen Men verken Jan Emil Kristoffersen, leder for Allmennlegeforeningen, og Anne Markestad i NFF, kjøper umiddelbart argumentene. De advarer mot å ty til tester i stedet for å gå til legen. Ifølge Kristoffersen er det store kvalitets- og forståelsesspørsmål knyttet til selvtester.

Bruktmarked på internett

— Vi har sett eksempler på at tester som ikke lenger brukes i helsetjenesten fordi de anses å være gammeldagse eller unøyaktige, har dukket opp på markedet som hjemmetester. I noen tilfeller kan internett trolig være et «bruktmarked» for utdaterte produkter fra helsetjenesten, sier Kristoffersen. Det grunnleggende med en test er hvor sensitiv og spesifikk den er – det vil si hvor stor sjanse det er for at den slår ut hvis man er syk. Er en test 99 prosent spesifikk, betyr det at det er stor sjanse for at prøvesvaret er riktig hvis man tester mennesker med stor risiko for å være syke. Men utføres testen på personer som bare har 1/1000 sjanse for å få sykdommen de tester seg for, vil ni av ti positive tester være feil, forklarer Kristoffersen. - Derfor er det viktig å ha oversikt over den faktiske risikoen ved en test, både for å forstå falsk positivitet, og for å vite når en normal prøve ikke er tilstrekkelig for å avslutte testingen. Mage-tarmsymptomer hos en person tilsier videre tester hvis det er blod i avføringen. Men selv om det ikke påvises blod i avføringen, kan man ikke utelukke for eksempel svulst i tarmen. Dette har helsepersonell erfaring med å vurdere i hvert tilfelle, sier Kristoffersen.

Vil tilby HIV-test

Anne Markestad i NFF peker på at de som kjøper en selvtest gjør ikke det på måfå. - De har allerede en mistanke om at noe ikke er som det skal. Ingen tester er sikre, og spørsmålet blir da hvordan man forholder seg til prøvesvaret Hvis det er slik at flere går til legen etter å ha testet seg hjemme, vil jeg gjerne se tall på det. Svaret er uansett at at dersom man tror at man er syk, skal man alltid skal gå til legen, sier Markestad. Dohmen mener på sin side at fagpersonell er i mot selvtesting fordi det utgjør en trussel mot profesjonen. Han viser til at flere selvtester, som graviditetstester og blodsukkerutstyr, i dag er akseptert. - Det er galt at legestanden nekter vanlige mennesker informasjon ved at de sprer tvil om kvaliteten på testene, sier Dohmen. Han spår at vi i fremtiden vil benytte oss av selvtesting i langt større grad enn tidligere. En test som er på trappene, er en gentest, som kan stadfeste mor- og farskap. - Teknologien er til stede, og det er ingen tvil om at det positive ved selvtesting veier opp for det negative. Jeg er ikke fremmed for å ta inn en HIV-test til hjemmebruk, som blir sendt inn til et profesjonelt laboratorium. Men før det blir aktuelt, må samfunnsdebatten rundt HIV-testing hjemme ha vært oppe, sier Dohmen.


Les mer:

Da graviditetstesten kom på markedet, var reaksjonene sterke. Men i dag stiller ingen spørsmål ved å teste seg hjemme.
CRESTOCK