Incestsaken er blant de groveste i sitt slag som har vært for retten etter at minstestraffen for overgrep mot små barn ble hevet fra ett til to års fengsel for noen år siden. — Dommen markerer at det er viktig at det gis synbar strafferabatt for tilståelser, også i alvorlige sedelighetssaker. Den gir et klart signal om at det lønner seg å tilstå, noe som også letter situasjonen for offeret, sier mannens forsvarer, advokat Halvard Helle.I Fredrikstad tingrett ble faren dømt til seks års fengsel for gjentatte, grove seksuelle overgrep mot datteren gjennom nesten ni år. Borgarting lagmansrett har nå redusert straffen med fire måneder. "I formildende retning må det legges betydelig vekt på tiltaltes tilståelse", står det i dommen. Lagmannsretten mener dette må gjelde selv om faren hevder at han ikke forgrep seg på datteren før hun hadde fylt 10 år.Jenta, som nå er i tenårene, har forklart at farens overgrep startet mye tidligere. Hun er blitt trodd fullt ut i begge rettsinstanser. Borgarting lagmannsrett legger til grunn at overgrepene har pågått fra hun var seks år gammel.

Viktig å bli trodd.

Aktor, statsadvokat Marit Helene Evjemo, sier det er vanskelig å antyde hvor lang straff 43-åringen ville ha fått dersom han ikke hadde erkjent noe av det han nå er dømt for. Straffen i Borgarting lagmannsrett - fem år og seks måneders fengsel - er i tråd med hennes påstand. Hun mener det er riktig å gi strafferabatt selv om tilståelsen er begrenset. - Saken er spesiell, fordi det er sjelden vi står overfor en såpass omfattede tilståelse i saker som denne. Dette har hatt stor betydning for etterforskningen, både av prosessøkonomiske hensyn og fordi det har redusert belastningene for fornærmede i saken. For ofrene i denne type saker er det svært viktig å bli trodd, sier hun.

Får hjelp.

Den misbrukte jenta får profesjonell hjelp til å takle de problemene hun har fått på grunn av overgrepene. Retten har også dømt faren til å betale henne 160 000 kroner i erstatning. Hun har forklart at hun gjorde som faren sa for å bli ferdig med det, og at det ikke gikk an å si nei. Da spurte han om igjen til hun sa ja. Hun skulle heller ikke si til noen hva som skjedde, for da kom han i fengsel. Retten legger vekt på at det dreier seg om "gjentatte og omfattende overgrep overfor et eget, lite barn, som ved dette har mistet tilliten til og tryggheten overfor en av sine aller nærmeste", og at enkelte av handlingene må ha vært opplevd som "særlig krenkende og nedverdigende."