De to produktene er Sol & Vind Frokostblanding og Økologiske Soyabiter. De markedsføres altså som økologiske (av Vitalkost), men produktene er ikke merket i henhold til kravene i økologiforskriften, og Debio vedtok sitt forbud mot markedsføringen med øyeblikkelig virkning.— Det er imidlertid litt usikkert om produktene blir fjernet, og hvem som eventuelt skal kontrollere om de fortsatt er å finne på markedet. Saken vil bli fulgt opp av Forbrukerrådet, vi anser den som viktig. Vi backer selvsagt opp økologisk produksjon og mangfold, men er samtidig kritiske til aktører som misbruker systemet og driver med villedende markedsføring. Forbrukeren vet at økologiske produkter ofte koster litt mer, de skal være trygge på at en økologisk vare virkelig er økologisk, sier førstekonsulent Kolbjørn Liland i Forbrukerrådet.

Storsjekk

Forbrukerrådet gikk tidligere i år ut og sjekket butikkhyller med økologiske og miljøvennlige produkter. Man fant hele 21 forskjellige merker og symboler - og mange varer som var utydelig merket. De to produktene som nå har fått forbud mot å kalle seg økologiske, ble oppdaget i denne undersøkelsen, og innklaget til Mattilsynet. Saken ble deretter overlatt Debio, som er delegert myndighet av Mattilsynet for det økologiske området.- Forbrukerne må forholde seg til et virvar av merker på importerte varer. Forbrukerrådet vil ta kontakt med den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC for å fremme spørsmålet om å forenkle og standardisere merkingen. Det er trolig ønskelig med et felles symbol. Det finnes et europeisk merke som er både lite brukt og lite kjent. Spørsmålet er om forbrukerorganisasjonene burde gå inn for å profilere et slikt felles symbol. Det ville gjøre det enklere for forbrukerne, sier Liland.