Årets virus er av en slik karakter at den kan gi større dødelighet blant de svakeste eldre.

De aller første er nå rammet av årets influensaepidemi, og Folkehelseinstituttet melder at sesongifluenasen er tøffere enn ellers.

Sesongen blir sannsynligvis dominert av A (H3N2)-viruset, som kan ramme voksne og særlig eldre hardere enn de andre influensavirusene gjør. Hvor omfattende årets epidemi kommer til å bli er usikkert. Dette går frem av en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Epidemitopp i februar

Toppen av epidemien kommer om noen uker, tidligst i midten av februar, anslår Folkehelseinstituttet.

FHI melder at sesonger med influensa A(H3N2)-dominans har mer sykdom hos voksne og eldre, og flere dødsfall blant svake eldre sammenliknet med andre influensasesonger.

— Vi venter en del sykdom blant eldre denne vinteren, sier assisterende divisjonsdirektør Preben Aavitsland. Han trur vi også i år vil se en del tilfeller som er forårsaket av pandemiviruset fra 2009, men heldigvis langt fra så mange som i 2009, sier Aavitsland, og opplyser at det er en utbredt immunitet i befolkningen mot det viruset.

Tre virus

Aavirsland minner om at årets influensavaksine beskytter mot de tre mest aktuelle virusene denne vinteren, og at det i år er ekstra viktig å vaksinere seg:

— Derfor haster det nå med å med å vaksinere seg. Vaksiner er anbefalt for alle over 65 år og personer med kroniske sykdommer samt helsepersonell med pasientkontakt.