Togene står mellom Lysaker og Sandvika

Feil med strømtilførselen gjør at togtrafikken inn og ut av Oslo står mellom Lysaker og Sandvika. Strekningen ventes å åpne igjen ved 10-tiden lørdag.

salesposter