Miljøverndepartementets budsjett kuttes med drøyt fem prosent, eller 143 millioner kroner, neste år. En hovedårsak er forsinket modernisering av nikel-verkene på Kola.Neste år vil miljøvernministeren åpne nye nasjonalparker på Varangerhalvøya, Reinheimen og Folgefonna, og utvide Gutulia nasjonalpark. Brende vil opprette store landskapsvernområder i Naustdal/Gjengedal, Geiranger/Heldal, Åfotbreen og kystsonene i Flokkefjord og Kristiansand. Han foreslår at bevilgningen til nasjonalparker nesten dobles med 16 millioner nye kroner. Totalt foreslår Regjeringen å bruke 160 millioner krone på barskogvern neste år. 102 av dem skal brukes til å betale for allerede vedtatt vern, mens resten ska brukes til å sikre nye områder.— Vi vil prioritere frivillig vern og makeskifte. I tillegg skal statlige skogarealer brukes aktivt for å øke skogvernet, sa Børge Brende i går.Men Natur og Ungdom er på ingen måte fornøyd: - .Med dette tempoet vil det ta 86 år før Norge har vernet det forskerne mener er et minimum for å sikre Norges biologiske mangfold , sa NUs Guro Hauge.Brende foreslår også å bruke 4,9 millioner kroner til å redde fjellreven. Blant annet skal flere rev fanges o settes i avl for senere utsetting. Innsatsen for på ulikt vis å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris økes fra 16 til 20 millioner kroner. Parasitten er utryddet i 17 av 42 laksevassdrag.