Mandag kveld gikk Ketil Lund ut og bekreftet at Lund-kommisjonen hadde fått vitnemål om bruk av ulovlige metoder i Treholt-saken.

— Vi er veldig glade for at denne bekreftelsen omsider er kommet. Det styrker troverdigheten til den tidligere POT-ansatte som fortalte om dette i et intervju med Aftenposten, og som er rede til å møte i Gjenopptakelseskommisjonen. Hans troverdighet er betydelig styrket , sier Treholt til Aftenposten.no.

Les også:

Videoovervåket leiligheten

POT videoovervåket Treholts leilighet i Oslo, noe som var ulovlig på den tiden. Men disse vitnemålene ble aldri brakt videre fra Lund-kommisjonen, og ble heller ikke gjort kjent for Gjenopptakelseskommisjonen da den behandlet saken fra 2005 til 2008.

Senere denne uken er representanter for påtalemyndigheten og Treholts advokat innkalt til møte hos Gjenopptakelseskommisjonen, som nå skal undersøke saken på nytt.

Saken fortsetter under annonsen.

— Det viktige er om det er blitt fabrikkert bevis eller ikke, det er i så fall grunnlaget for gjenåpning av straffesaken. Vi mener det er tilstrekkelig for kommisjonen å undersøke de tekniske bevisene i saken i forhold til gjenåpning. Vitnene og forklaringene fra disse er momenter som underbygger de tekniske funnene. De funnene har stått i snart en måned uten at det er gjort noe forsøk på å imøtegå dem, verken fra påtalemyndigheten eller andre, sier Treholts advokat Harald Stabell.

Stabell har ennå ikke gitt slipp på spørsmålet om riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er habile.

Etterlyser svar

Treholts advokat mener ingen av de to bør være involvert i saken nå ettersom de var aktorer da Treholt ble dømt i 1985.

Ketil Lund har bekreftet at Treholts leilighet ble videoovervåket. FOTO: OLAV OLSEN
Olsen Olav

— Inhabilitetsinnsigelsen vår står ved lag, men jeg har ikke mottatt noe brev fra Busch, slik han varslet i forrige uke. Hvis Busch og Qvigstad fortsatt mener seg habile, vil jeg kreve at spørsmålet blir lagt frem for justisdepartementet, sier Stabell til Aftenposten.no. Han mener opplysningene om ulovlige metoder burde vært gjort kjent for kommisjonen da de jobbet med Treholt-saken fra 2005 til 2008.

Etter tre års arbeid konkluderte kommisjonen med at saken ikke skulle gjenåpnes. Bare to år etter har kommisjonen fått spionsaken i fanget på nytt.

Går i PST-arkivene

Parallelt med kommisjonens arbeid undersøker Stortingets EOS-utvalg metodebruken til POT i Treholtsaken.

Utvalget vil i likhet med Gjenopptakelseskommisjonen ha samtaler med tidligere POT-ansatte for å danne seg et bilde av hvilke metoder som ble brukt av overvåkningspolitiet.

— Vi skal se på arkivene i PST, men jeg kan ikke fortelle deg noe om omfanget av dette ennå. Vi har et sekretariat med juridisk kompetanse. I tillegg skal vi styrke oss på politifaglig kompetanse, sier EOS-utvalgets leder Helga Hernes.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Advokat Harald Stabell krever at riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad erklæres inhabile. FOTO: SCANPIX
Bendiksby, Terje