Les også:

Jusprofessor Alf Petter Høgberg. FOTO:UIO.

Tjostolv Moland og Joshua French ble torsdag

Norske myndigheter har allerede hatt forberedende samtaler om utlevering, men UD vil ikke si noe om muligheten for utlevering før dommen er rettskraftig.

Både påtalemyndigheten og de to har fortsatt mulighet til å anke dommen.

Nordmennene og deres advokat Morten Furuholmen har uttalt at de trolig ikke kommer til å benytte seg av denne muligheten.

Saken fortsetter under annonsen.

Normalstraff for forsettelig drap

Dersom det blir enighet om utlevering mener jusprofessor Alf Petter Høgberg det er sannsynlig at rettens avgjørelse i Kongo vil ligge til grunn.

— Det er realistisk å få til en avtale hvor man legger til grunn konklusjonen med hensyn til skyldspørsmålet, men at straffeutmålingen vil bli lagt i forhold til en normalstraff i Norge, sier UiO-professoren til Aftenposten.no.

Dette er også utgangspunktet ved soningsoverføring fra land som har undertegnet Den europeiske overføringskonvensjonen, som Norge har sluttet seg til.

Høgberg tror den norske straffeutmålingen vil legge til grunn at nordmennene er skyldige i forsettelig drap, men ikke overlagt drap. Årsaken er at drapet ble begått på en «tilsynelatende ikke-planlagt måte», ifølge Høgberg.

Han presiserer at også annen informasjonen omkring omstendighetene rundt drapet vil ligge til grunn for straffeutmålingen.

— Hvor lang fengselsstraff vil de få?

- Jeg tror de vil få rundt ti år.

Ti år er normalstraffen for forsettelig drap i Norge.

Videointervjuet under er fra 25. mai i år.

Kan få fradrag

Høgberg mener Moland og French i tillegg kan få fradrag som følge av soningsforholdene i Kongo, og at dette fradraget kan være «vesentlig mer» enn perioden de til nå har sittet fengslet.

— Det fins støtte i rettskildene for å gi særlig fradrag i denne type saker, sier han.

I 2004 fikk en nordmann som i Hellas var dømt til 28 års fengsel for overgrep mot et barn på Kreta, et "skjønnsmessig fradrag" på et år fordi soningen i Hellas hadde skjedd under "svært vanskelige forhold".

I tre år delte han rom med 40 andre fanger, ble utsatt for vold, fikk dårlig mat og levde under uhygeniske forhold. I tillegg kom de tre årene han hadde sonet i Hellas til fullt fradrag ved overføringen til Norge.

Den norske straffen ble satt til fem år.

Moland og French har nå sittet over et år i kongolesisk fengsel etter at de ble pågrepet 9. og 10. mai 2009.

Både Høgberg og ekspert på internasjonal strafferett ved Universitetet i Oslo, Jo Martin Stigen, mener det er urealistisk med en full prøving av skyldspørsmålet i Norge.

Årsaken er at domstolen ikke vil ha tilgang på tilstrekkelige beviser og vitner.

Kongo åpner for forhandlinger.

En talsmann for den kongolesiske regjeringen sier til Aftenposten.no at Kongo er åpen for forhandlinger om utlevering.

- Vi venter på at kontakt skal etableres mellom kongolesiske og norske myndigheter, sier kommunikasjonsminister og talsmann for regjeringen, Lambert Mende i et telefonintervju.

— Regjeringen er åpen for alle diskusjoner om straffegjennomføringen, sier han.

Mende forsikrer at Moland og French ikke risikerer at dødsdommene mot dem blir fullbyrdet, ettersom dette ikke har skjedd i Kongo de siste åtte til ni årene.

Kongolesiske myndigheter fremholder imidlertid at de vil ha utbetalt erstatningskravet på 63.6 millioner dollar, som militærretten i går dømte Norge til å betale to tredjedeler av.

Moland og French ble dømt til å betale den restrerende tredjedelen.

— Regjeringen kan ikke motsette seg en rettsavgjørelse. Grunnloven forbyr det, sier Mende, men legger til:

- Vi er fullt åpne for å diskutere en løsning som kan tilfredstille alle på den norske siden.

Utenriksdepartementet i Norge har avvist erstatningskravet, fordi det ikke er grunnlag i folkeretten til å stille en stat for retten i et annet land.