Fra 1990 til 2000 var det en kraftig økning av overvekt hos kvinner og en kraftig parallell økning av barn med høy fødselsvekt. Trenden førte til flere svangerskaps— og fødselskomplikasjoner for både mor og barn. - I Norge mangler vi data som dokumenterer om det er en sammenheng mellom totalt fysisk aktivitetsnivå og vektøkning blant gravide og barnets fødselsvekt, sier prosjektleder og stipendiat Lene Haakstad ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole (NIH).Mange trener etter julen. Det gjør Ingun Mjaaland (36) også, selv om hun kan føde når som helst. Hun venter sitt første barn - en gutt - 18. januar. Mjaaland er på tredemøllen, på stepmaskinen, ja, til og med vekter løfter hun.

Bedre form.

— Jeg har alltid vært veldig aktiv og ønsket å være det også under graviditeten. Men de første tre månedene var jeg i dårlig form, så jeg var vel mer for en mosjonist å regne. Så ble formen bedre, og svangerskapet har gått greit, forteller Ingun, som er utdannet helse- og treningsterapeut.- Jeg har ikke gjort noe bevisst for å holde vekten, men er opptatt av å være sunn. Det påvirker meg positivt, og jeg tror og håper at barnet mitt påvirkes gunstig. Det viktigste er uansett at babyen er frisk, sier Ingun Mjaaland.Lene Haakstad arbeider med doktorgraden "Graviditet, fysisk aktivitet og overvekt" og i den forbindelse en stor studie for å få se på hva trening og fysisk aktivitet kan gjøre for gravide og deres babyer.

Komplikasjoner.

— Vi undersøker sammenhengen mellom fysisk aktivitetsnivå, vektøkning hos mor, barnets fødselsvekt og svangerskaps- og fødselskomplikasjoner, sier Lene Haakstad.Slike komplikasjoner kan være svangerskapsforgiftning, diabetes, for høy vektøkning, keisersnitt og skader på bekkenbunn hos mor. Barnet risikerer blant annet skader på skulder og arm ved fødselen.Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Medisinsk fødselsregister økte andelen barn med fødselsvekt over fire kilo fra 16 til 22 prosent i perioden 1990- 2000. I denne perioden økte også andelen overvektige nyfødte, de med fødselsvekt over 4,5 kilo.

Flater ut.

De ferskeste tallene viser at trenden nå er flatet ut, og at norske mødre føder mindre fete babyer. Men fortsatt er norske nyfødte barn blant de tyngste i verden. Bare Island ligger foran oss. Andelen overvektige nyfødte er 3,6 prosent, noe ekspertene fortsatt mener er et altfor høyt tall.- Tilsammen 100 kvinner deltar i studien, men vi ønsker oss flere deltagere. Kvinnene er førstegangsfødende, i svangerskapsuke 24 eller tidligere og skal ikke ha vært fysisk aktive før graviditeten. 50 av kvinnene er i en treningsgruppe, mens de resterende danner en kontrollgruppe. Kvinnene i treningsgruppen trener minimum to ganger i uken i én time over en periode på 16 uker. De skal være fysisk aktive minst 30 minutter i løpet av de resterende ukedagene. I kontrollgruppen trener ingen organisert, forteller Lene Haakstad.

Bra med trening

Anette Nylænder (34) har termin om seks uker. Hun er med i studien og tester blant annet melkesyreproduksjonen når hun går på tredemøllen.- Det har vært fint og inspirerende, og jeg tror vi alle blir mer bevisst helsen vår jo eldre vi blir. Sånn er i alle fall jeg. Jeg håper ikke barnet blir altfor stort, det skal jo ut, for å si det sånn, sier Anette Nylænder.- Vi anbefaler alle friske gravide å trene regelmessig hver dag. Det er mye overskudd å hente i en lystbetont treningsøkt, sier Kari Bø, professor ved NIH og Haakstads veileder.- Er det ikke vel mye press på gravide i dag som skal mestre det meste: jobb, familieliv, småsøken og dessuten "slite ut" tredemøllen?- Alle må finne sin måte å holde seg i form på, og trening og mosjon er en god investering både for den gravide og barnet i magen. Å legge på seg 10- 16 kilo i svangerskapet er normalt, men mange kilo utover dette er ugunstig, sier Kari Bø.

Pust og pes. . . Anette Nylænder (34) har termin om seks uker og får testet melkesyreproduksjonen av instruktør og fysiologisk testleder Elisabeth Edvardsen.
INGAR STORFJELL
Stipendiat og prosjektleder Lene Haakstad (t.h.) vil finne ut mer om sammenhengen mellom mors vekt og fysisk aktivitet og barnets fødselsvekt. Hun veiledes av professor Kari Bø ved Norges idrettshøgskole.
INGAR STORFJELL