Avvikler fylke

Et utvalg i Senterpartiet foreslår å legge ned Oslo som fylke.

Forslaget vurderes som politisk risikofritt, da Sp er uten velgere i akkurat det fylket.

Rammet av Kina

Kinesiske myndigheter skaper økende hodebry for næringsinteresser i Vesten, melder Finansavisen. Et foretak i Frankrike fikk svekket sin omsetning med hele 6 prosent i første halvår, og enda verre var svikten i fjor. «I de siste to årene har Rémy Cointreau slitt med virkningene av Kinas bekjempelse av offentlig korrupsjon og dertil hørende generøse «gaver» — som dyr cognac og champagne.»

Dette kan selv ikke Thorbjørn Jagland få gjort noe med.

I heisen

I serien «hvem ville du helst stått fast i heisen med» er Dagsavisen kommet frem til gitaristen Ronni Le Tekrø. «- Jeg har jo stått fast i heisen før - med Arne Treholt. I løpet av den samtalen der ble jeg overbevist om at Treholt var helt uskyldig og at det hele ble iscenesatt av Det norske Arbeiderparti.» Tekrøs barndomshelter var Sølvpilen og Karl Marx.

Skjåk somler

Tempoforskjeller preget siste møte mellom Lom og Skjåk, melder Fjuken.

«Formannskapet i Lom uttrykte klare ynskje om fortgang i kommunereformarbeidet saman med Skjåk, medan formannskapet i Skjåk delte seg i debatten om kva tempo dei var viljuge til å vera med på. Somme ville setja seg på hurtigtoget saman med Lom, som dei sa, medan andre så absolutt ikkje ville vera med på eit slikt tempo.»

Skjåk brukte mindre choke, rett og slett.