Les også:


Du er på vei gjennom den fine dalen. Solen skinner fra blå himmel, og uværet i går er glemt. Snøen, som vinden har pakket sammen, synker av og tilsammen og gir fra seg rare lyder. Les også:

Snart er du ved steinen der dere pleier å finne frem appelsiner og termoser. Men burde du egentlig stoppe her, og burde du ikke se opp i den bratte skråningen over deg, og legge kursen litt over i retning andre siden av dalen?Disse tankene vil Den Norske Turistforening (DNT) ha inn i hodene til vanlige skiløpere, folk som ikke drømmer om å slippe seg utfor bratte heng. Med dagskurs vil de lære opp vanlige fjellskiløpere til å tenke skred.

Bruk hodet.

— Kan det gå skred her? Det spørsmålet må du stille deg, ikke bare følge skisporene som er der fra før, sier Jørgen Moland, instruktør i DNT.DNTs eneste helt sikre oppskrift mot å bli tatt av snøskred, er å holde seg unna alle heng og fjellsider som er over 30 grader bratte og passere dem i forsvarlig avstand. Moland har fått DNTs generalsekretær Kristin Krohn Devold uti et lite, ufarlig heng på Finse.- Hvor bratt tror du at det er her?- Kanskje 5 grader, svarer hunInstruktøren måler brattheten med kompasset.- Det er 18 grader her, forteller Moland og vitser med at hun kanskje har sett seg litt blind på bratte vestlandsfjell.

Huskeregel.

— Hvis det er så bratt at du må begynne å gå skrått, da må du våkne. Da kan du være i et heng der det kan gå skred, forteller Moland.Men ikke bare de bratte hengene er farlige. Også i områder som mange fjellskiløpere anser som trygge, kan det gå skred.- For mange er bekkedaler et hyggelig sted å ta en pause, det er ly for vinden og fint å grave seg inn i en skavl. Men det er ikke trygt hvis sidene er over 5- 6 meter høye, sier Moland.Heller ikke dalene er nødvendigvis trygge.- Du kan utløse et skred i fjellsiden over deg, mens du går nede i en dal. Du er helt sikker hvis vinkelen mellom deg og toppen av henget ved siden av deg er mindre enn 20 grader. - Det hjelper ikke alltid at det er kvistet løype, du må tenke selv også, sier Moland.

DNT-generalsekretær Kristin Krohn Devold med søkestangen som anbefales som standardutstyr for skiløpere i påskefjellet.
OLAV OLSEN
Skredinstruktør Jørgen Moland bruker et kompass med vinkelmåler for å måle om han er i trygg avstand fra fjellsidene rundt.
OLAV OLSEN