Når NVE om noen uker overleverer den endelige rapporten til Oslo kommune, er bare deler av jobben gjort. Deretter skal det vurderes om flere undersøkelser er nødvendig og om man er nødt til å sikre områder med for dårlig stabilitet.

— Dette har vi ikke tatt stilling til ennå. Når rapporten er ferdig, vil vi gå i dialog med kommunen for å vurdere om man bør gjøre ytterligere undersøkelser, sier senioringeniør Toril Wiig.

-Kan være ufarlig

Hun understreker at det er fullt mulig å både bygge og bo på områder med kvikkleire i grunnen. Hvis et område har høy skredfare, kan det likevel være helt ufarlig hvis stabiliteten er god og rasfaren kjent, slik at det ikke settes i gang gravearbeider eller andre forstyrrelser i nærheten. I Trondheim sentrum holder man for eksempel på å bygge E6 i tunnel på et område med kvikkleire i grunnen.

Skyldes menneskelig aktivitet

Erfaring tilsier at kvikkleireras skyldes menneskelig aktivitet, selv om også elveerosjon kan utløse skred, forteller Wiig. Lyngen-raset i 2010 ble, ifølge senioringeniøren, utløst av utfyllingsarbeider i strandsonen.

Rapporten for Oslo har kun tatt for seg de største områdene hvor det kan være fare for større, naturlige kvikkleireskred. Det betyr at det finnes mindre områder med kvikkleire flere steder i byen. På grunn av bratte skrenter med en høydeforskjell på mer enn ti meter er områdene langs Alnaelva undersøkt og gitt status som fareområder, forklarer Wiig.