— Vi trodde området var sikret. Dette var åpenbart ikke godt nok, sier kommunikasjonssjef Øyvind Kvaal i NCC til NTB.

Geologen i NCC Construction A/S undersøkte mandag formiddag rasområdet. Konklusjonen er at stenblokker har sklidd ut og forårsaket raset.

NCC mener at det kraftige regnværet kan være en medvirkende årsak til raset. Dessuten kan området ha vært noe «slitent» på grunn av mange tidligere byggearbeider, ifølge Kvaal.

Beboerne i 13 hus i området ved den nedraste Strømsbuveien ble evakuert i morgentimene. Ett hus som ligger rett i rasområdet samt de to husene ved siden, er ikke beboelige.

— I ett av husene slipper ingen inn. Vi håper vi kan redde huset, sier Kvaal.

Beboerne i de to husene på hver side av raset får hente verdigjenstander og eiendeler, men heller ikke de får flytte inn.

— Men resten av beboerne som er evakuert, kan flytte inn i husene sine, sier Kvaal.

Før NCC gikk i gang med å klargjøre tomten til et byggesenter midt i Arendal sentrum, ble fjellskråningen grundig sjekket av en geolog. Ni meter lange bolter ble boret inn i fjellsiden i et område geologen mente var usikkert. Dette ble gjort for å hindre ras.

Slik så det ut i Arendal i vår - før gravearbeidene begynte og raset kom.
BJØRN HAUG
Mandag morgen raste et hus og 50 meter av veien oppe i fjellsiden ut.
ANDERS MARTINSEN