Moderne p-piller som Mercilon, Marvelon, Yasmin, Yasminelle og Yaz dobler risikoen for blodpropp, sammenlignet med eldre typer p-piller, viser ny forskning.

Risikoen som er forbundet med de ulike typene piller, er tydelig beskrevet og tallfestet i de godkjente preparatomtalene.

Men i Felleskatalogen, som er legenes oppslagsverk i det daglige arbeid, er vesentlig informasjon utelatt.

— Dette er kritikkverdig og kan redusere sannsynligheten for at legene forskriver de minst farlige p-pillene, mener overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk.

Felleskatalogen utgis av legemiddelprodusentene.

Saken fortsetter under annonsen.

Gratispille med dobbel risiko

Mercilon er én av de p-pillene unge norske jenter får gratis. I Felleskatalogen er det ikke mulig å lese seg til at den kan doble risikoen for blodpropp, sammenlignet med "snillere" piller som Microgynon og Loette.

Felleskatalogen nøyer seg med å konstatere at alle kombinasjons-p-piller øker risikoen for blodpropp.

— Mercilon forskrives til halvparten av alle unge jenter som begynner med p-piller. Hvert år er det altså ca 8000 jenter i alderen 16-19 år som begynner med disse pillene. Og i mange tilfeller er det helsesøster de får pillene av, sier Hortemo.

— Da er det svært viktig at det foreligger lett tilgjengelig og balansert informasjon om blodproppfaren, understreker Hortemo.

Her er infoen som mangler

Den samme knappe omtalen har Felleskatalogen gitt p-pillen Marvelon, som i likhet med Mercilon produseres av Organon.

Om vi oversetter legespråket til alminnelig norsk, sier den statlig godkjente preparatomtalen dette:

  • Ved bruk av de "snilleste" p-pillene ser man 20 tilfeller av blodpropp pr 100.000 kvinner pr år.
  • Ved bruk av Marvelon ser man 30-40 tilfeller av blodpropp pr 100.000 kvinner pr år.I Felleskatalogen er ikke disse tallene tatt med. Igjen nøyer man seg med å konstatere at alle kombinasjonspiller er assosiert med økt risiko for blodpropp.

I omtalen av p-pillene Yasmin, Yasminelle og Yaz fra produsenten Bayer, oppgir Felleskatalogen tall som angir risiko for hele gruppen kombinasjonspiller. Men risikotallet for den enkelte pille er ikke tatt med.

Ber industrien være tydeligere

Statens legemiddelverk har nylig skjerpet sine råd til norske leger. "Snille" p-piller som Loette, Microgynon og minipiller bør være førstevalg.

— Nå ønsker vi også å endre ordningen som gir unge kvinner p-piller gratis eller til redusert pris. Også her er det viktig at de minst farlige pillene favoriseres, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk.

Men da må legemiddelindustrien spille på lag, mener han.

— I Felleskatalogen må risikoen for blodpropp tallfestes for det enkelte preparat, slik at det gjøres tydelig for leger og helsesøstre, mener han.

Tar affære

Felleskatalogen utgis av Felleskatalogen AS, ett datterselskap av Legemiddelindustriforeningen, og er strengt tatt et reklameprodukt, underlagt reklamereglene.

— Tekstene må være i samsvar med den offentlig godkjente preparatomtalen, men er ikke like omfattende, sier katalogredaktør Bente Jansen til Aftenposten.no.

Hun ser overlege Hortemos poenger og er enig i at angivelse av risikoens størrelse kan gjøre det lettere for leger å skille mellom preparatene.

- Vi vil se nærmere på dette. Vi kommer til å ta kontakt med de legemiddelfirmaene det gjelder, slik at vi kan få med disse opplysningene også, sier hun.