Initiativet til en nasjonalpark på sørspissen og yttersiden av Moskenesøya ble lansert i 2007 og vedtatt i Moskenes kommunestyre 26. april i år. Vedtaket ble fulgt opp med et brev til Direktoratet for naturforvaltning (DN) og en oppfordring til DN om å starte et utredningsarbeid.

Seksjonssjef Olav Nord-Varhaug i DN opplyser til NTB at saken er sendt videre til Fylkesmannen i Nordland, som blir bedt om å sette igang en utredning i samarbeid med kommunen.

Lofotvegg-landskap

Brevvekslingen viser at hverken Moskenes kommune eller DN foreløpig har tatt standpunkt til noe mer enn en utredning. Men signalene er tydelige.

— Vi har tatt standpunkt til at der er kvaliteter som kvalifiserer til nasjonalpark i området, sier seksjonssjef Olav Nord-Varhaug i DN til NTB. Han nevner spesielt «det alpine lofotvegglandskapet» og fuglelivet på land og i havet rundt Lofotodden.

Han tilføyer at direktoratet ikke vil fremme forslag om nasjonalpark hvis kommunen går imot. - Vi får se når det er utredet, sier han.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland har ennå ikke rukket å ta standpunkt til når og hvordan utredningen skal utføres, sier seksjonssjef Gunnar Rofstad til NTB.

Nasjonalparksenter

Moskenes kommune vil at utredningen skal omfatte Lofotoddens ytterside og anbefaler at også Lofotoddens innerside, med stedene Tuv og Ånstad, blir tatt med. Grensen til havs bør trekkes 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen.

Kommunestyret forutsetter i sitt vedtak at fiskeflåten fortsatt må kunne bruke havnen på Helle, helt ytterst på Lofotodden.

Det går frem av vedtaket at kommunen ønsker et nasjonalparksenter og en nasjonalparklandsby på Å, ved endepunktet for E 10.

I forbindelse med kommunens planer om en nasjonalpark deltok daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) i august i fjor på en befaring i området, blant annet til Ånstad, Tuv og Helle. (©NTB)