De nye tallene viser at utslippet av nitrogenoksider (NOx) er 6.000 tonn høyere enn tidligere antatt. Dermed har den reelle reduksjonen i utslippene bare vært på 1 prosent i løpet av det siste tiåret, skriver Dagsavisen.Norge har gjennom Göteborg-protokollen forpliktet seg til å redusere utslippene av en del miljøskadelige stoffer innen 2010. Dersom Norge skal innfri kravet når det gjelder nitrogenoksider, må utslippene reduseres med 30 prosent i forhold til dagens nivå. (NTB)