Sivilforsvaret i Vest-Agder hadde kalt inn ekstramannskap for å være i beredskap i forbindelse med stormen, men beredskapen ble lørdag kveld trappet ned, melder NRK.

— Det er en del våte kjellere og førsteetasjer på forretningsgårdene i Mandal sentrum. Noen av gatene måtte sperres på grunn av flommen, men utover dette har vi ikke hatt noen større problemer, forteller operasjonsleder Vidar Neset i Agder politidistrikt til NTB.

Strømbrudd i Østfold

Lørdag kveld var om lag 300 husstander i Østfold uten strøm på grunn av trær som hadde blåst over kraftlinjene, men ifølge Fortum Distribusjon, som har ansvaret for strømnettet i Østfold, skal disse få tilbake strømmen i løpet av natt til søndag.

Riksvei 108 til Hvalerøyene var stengt i en times på grunn av flommen, men det ble etter hvert laget omkjøring via en parkeringsplass.

Glatte veier

Heller ikke de andre politidistriktene langs kysten fra svenskegrensa til Hordaland der sterk vind og høy vannstand skapte frykt og uro, hadde fått meldinger om personskader eller støtte materielle skader ved 19-tiden lørdag.

Politiet i Telemark advarer imidlertid mot svært glatte veier på grunn av underkjølt regn.

— Det er mye vann i veibanen over hele fylket og det skaper problemer for trafikken, særlig når det fryser på bakken, sier operasjonslederen i Telemark politidistrikt til NTB.