— Ifølge Norsk Naturskadepool er antall meldte skader kommet opp i rundt 800 i morgentimene fredag, opplyser informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Skadene har i det alt vesentlige rammet Hordaland. Bergensregionen har fått rundt halvparten av disse skadene.

De fleste skadene skyldes oversvømte kjellere, og en foreløpig beregning av disse skadene beløper seg til 65 millioner kroner.

I tillegg kommer omfattende skader på butikker og kjøpesentre. Vann- og setningsskadene på Nesttun kjøpesenter beløper seg alene til 25 millioner kroner. Forretninger og næringsbygg langs Nesttunvannet har fått skader som foreløpig er kommet opp i 10 millioner kroner. Et trettitall biler er også skadet, og prislappen for den totale erstatningsutbetalingen vil her ligge på rundt 2 millioner kroner.

— Totalt er vi kommet opp i 110 millioner kroner i estimerte erstatninger, men vi regner ikke med at dette beløpet vil øke nevneverdig. Noen få skader i tillegg vil nok bli meldt inn, men de vil ikke påvirke totalregningen, sier Haakonsen til NTB.