Store nedbørsmengder kan føre til at vannføringen stiger raskt i vassdragene i dette området, varsler Norges vassdrags— og energidirektorat. Vannføringen ventes ikke å nå nivået for femårsflom, men det kan bli lokale oversvømmelser i tettbygde strøk.

Vannføringen forventes å kulminere i løpet av onsdag eller natt til torsdag. NVE oppfordrer spesielt folk til å følge med i mindre vassdrag der vannføringen kan øke raskt.

<b>Mye vann.</b> Det er fare for oversvømmelse i Midt-Norge.
ROLF ØHMAN