I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem på tirsdag, vil regjeringen gi 345,2 millioner til veiarbeid i nordre Vestfold. Pengene skal gå til både opprydning og til sikringsarbeid i Hanekleivtunnelen og de andre tunnelene i Vestfold.

Ingen må gå

– Vi skal gjøre de endringene som er nødvendig for at dette ikke skal skje igjen, sa Navarsete under tirsdagens pressekonferanse. Natt til 2. juledag i fjor

på E18 og siden den gang har presset mot toppledelsen i Statens vegvesen vært stort. Foreløpig kan imidlertid de samme personene som ledet veivesenet under utbyggingen av Hanekleivtunnelen få fortsette. Samferdselsministeren ga ingen signaler om at hun vil la tunnelskandalen få noen som helst konsekvenser for personer i ledelsen i Vegvesenet.

Bare flaks

– Så lenge veidirektøren sitter, så har han tillit, sier samferdselsminister Narvarsete. Hun ønsket tirsdag ikke å si mer rundt veidirektør Olav Søfteland. «Det var bare ren flaks som gjorde at ikke liv gikk tapt under anleggsarbeidene med disse tunnelene», skrev Karl Høiland, tidligere prosjektlederen for E18 utbyggingen i et brev til Navarsete. Brevet var hemmeligstemplet av samferdselsdepartementet, men ble offentliggjort av Tønsbergs Blad på lørdag.

Gransking

Navarsete har nå sendt brevet, som er fullt av flengende kritikk av forhold rundt utbyggingen av Vestfold-tunnelene, til den interne granskingsgruppen i veivesenet. – Dette er en persons opplevelser og jeg har bedt om å få verifisert innholdet, sier Navarsete til Aftenposten. – Dersom innholdet i brevet stemmer, er det ille, mener hun. Navarsete sier hun vil se den interne granskningsrapporten fra Vegvesenet, før hun avgjør hvilke konsekvenser tunnelsaken får. Granskingsrapporten skal være klar om en måned.

Ingen hoder vil rulle

– Situasjonen har vært krevende. Vi er opptatt av å finne årsaken til hva som har hendt, sa Navarsete under dagens pressekonferanse. – Det som er viktig for meg er at alle som har ansvar, tar det ansvaret, sier Navarsete. Likevel vil hun ikke la noen hoder rulle.

Eget tilsyn

– Jeg forventer at alle parter forstår ansvaret sitt og tar det. Hvilke konsekvenser dette skal få er en helt annen sak. Problemene rundt Hanekleivtunnelene har også aktualisert spørsmålet rundt opprettelsen av et eget veitilsyn. Samferdselsministeren fortalte tirsdag at det denne sommeren skal opprettes et utvalg som skal vurdere om det bør opprettes et eget veitilsyn i Norge. Innstillingen deres skal være ferdig i løpet av 2008.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var på befaring i Hanekleivtunnelen etter raset.
Jarl Fr. Erichsen / Scanpix