Vi fulgte markeringen mot ekstremisme direkte

Poltikere og organisasjoner markerte avstand til IS og ekstremisme. Aftenposten fulgte hendelsene direkte i tekst og video. Se bilder, sitater, tweets og Instagram-oppdateringer gjennom markeringen

salesposter