Det typiske helgemønsteret i nordmenns alkoholvaner er blitt forsterket de siste 25 årene, viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). I 2004 var fredag og lørdag de største drikkedagene med 62 prosent av det totale antall ganger vi drakk alkohol. Tilsvarende tall for 1973 var 46 prosent. Vi drikker ikke så mye oftere på ukedagene, men vi drikker mer hver gang vi drikker.— Jeg er overrasket over at helgedrikkingen fortsatt står så sterkt. Fra et middelklasseståsted i Oslo har man en bestemt oppfatning om hvordan folk drikker, men denne oppfatningen stemmer ikke med data fra resten av landet, sier forsker Øyvind Horverak ved SIRUS.

Kvinnelig dobling.

Horverak har analysert samtlige spørreundersøkelser om nordmenns drikkevaner som er blitt gjennomført siden 1973. Konklusjonen er at Ola og Kari drikker mye mer alkohol i dag enn for 30 år siden. Det totale konsumet har gått opp med minst 25 prosent. Omfanget av hjemmebrenning og tax free-handel gjør at tallet er ganske usikkert, og 25 prosent er et forsiktig anslag.Det er også blitt vanligere å drikke mer når man drikker, og Kari står for den største prosentvise økningen. Gjennomsnittsforbruket for kvinner har gått opp fra halvannet glass vin i 1973 til tre glass i 2004, altså en dobling. Menn drakk tre halvlitere øl i gjennomsnitt i 2004, mot to i 1973. Kari konsumerer likevel ikke mer enn 35-40 prosent av Olas totalforbruk.Horverak understreker at stordrikkerne bidrar til å dra totalen opp.- Vi regner med at 10 prosent av oss drikker 50 prosent av totalen, sier han.

Ingen skam.

Horverak tror det er sterke kulturelle bindinger til våre alkoholvaner.- Nye generasjoner lærer av de gamle. En mer liberal alkoholpolitikk og bedre økonomi har bidratt til at forbruket har gått opp. Det har også vært en holdningsendring. Tidligere gikk man så å si i hemmelighet på polet. Nå er polet en vanlig forretning, og det er ikke forbundet med skam å gå dit, sier han.Arbeidskollegene Arne Sverre Lindalen fra Ulefoss, Trond Mykland fra Vennesla og Karl Christian Skafte fra Ulefoss stemmer i denne forklaringen.- Når toget kom til Kristiansand på 50-tallet kom politiet inn og tok med seg de som hadde drukket. I dag har NSB skjenkebevilling, sier Mykland.De tre kollegene er på vei hjem til jul fra arbeid på Snehvit-feltet utenfor Hammerfest. De unner seg en liten pinne på pub i Oslo før turen går videre sørover med tog.- Det har vært en klar holdningsendring til alkohol, og jeg tror det er ungdommen som har det verste drikkepresset, sier Skafte.- I dag finner man alkohol overalt. Tilgjengeligheten er en helt annen, sier Lindalen.Tallene fra SIRUS viser at vi oftere drikker oss beruset. I 2004 ble Ola på en snurr hver fjerde gang han drakk. Tallet for 1979 var 18 prosent. Kvinner holder seg fortsatt mer i skinnet enn menn, men er oftere beruset nå enn tidligere. I 2004 ble Kari beruset åtte prosent av gangene hun drakk, mot tre prosent i 1979.Horverak er mest bekymret for den voldsomme økningen blant unge.- Mennesker i 20- og 30-årsalderen drikker mer og oftere. Vi ser en særlig økning i alkoholforbruket i denne aldersgruppen.Forskerne registrerer at det er stor forskjell mellom tallene for omsetning av alkohol og den mengden alkohol folk faktisk innrømmer at de drikker.- Folk underrapporter systematisk sitt eget alkoholforbruk. Vi ønsker å sette oss selv i et litt bedre lys enn vi fortjener, sier Horverak.Forskerne registrerer stikk motsatt trend når folk blir spurt om hvor mye de mosjonerer.