Hvis svenskene senker alkoholavgiftene på nytt fra årsskiftet, vil det utløse et press for avgiftskutt også i Norge. Det var ett av temaene Solberg og lederen for det svenske søsterpartiet, Fredrik Reinfeldt, drøftet under sommertreffet i går.Begge er overbevist om at statsminister Kjell Magne Bondeviks plan om å få sine nordiske statsminister-kolleger til å stanse avgiftskuttene på alkohol i EU, vil mislykkes. — Jeg er enig med Bondevik i at vi burde fått en utvikling hvor ikke alle underbyr hverandre. Realismen i det er det kanskje litt vanskeligere å se at vi kan få til, sier Solberg.De to peker også på at svenske medier i motsetning til norske tolker den svenske regjeringen slik at den vil redusere alkoholavgiftene ytterligere i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppen ledet av sosialdemokraten Kent Härstedt. Den vil om kort tid foreslå nye kutt i sprit-avgiftene. - Vi er innstilt på at Sverige skal senke alkoholprisene ytterligere. Vi eksporterer nå skatteinntekter, men beholder det samme konsumet og de samme sosiale problemene. Vi kan ikke la det fortsette bare for å opprettholde illusjonen om en alkoholpolitikk som ikke fungerer, sier Reinfeldt.- Synes du Bondeviks ambisjon om å få EU til å adoptere en norsklignende alkoholpolitikk er naiv?- Hvis vi vil at de skal ta Kr.F.s alkoholpolitikk og vårt avgiftsnivå, så er det naivt, svarer Solberg, som ikke vil varsle avgiftslettelser i statsbudsjettet for 2005.- Men lettelser presser seg frem av hensynet til grensehandelen, og alkoholkonsumet generelt, sier Solberg, og viser til at Høyres programkomité vil foreslå å senke prisene til svensk nivå - også etter en eventuell runde med nye avgiftsskutt.- Hvis svenskene reduserer sine avgifter, oppstår det et nytt press på våre avgifter. Det er det ingen tvil om, sier Ap.s Svein Roald Hansen.- Har vi noe valg hvis svenskene reduserer igjen?- Vi har et valg. Men det er ingen tvil om at hvis avstanden i avgiftsnivået øker igjen, vil grensehandelen ta seg opp, og det vil også bety tapte avgiftsinntekter, sier Hansen.Fr.p.s nestleder Siv Jensen er ikke beroliget av Solbergs uttalelser: - Det hjelper ikke å ha ting i programmet når de ikke stemmer for det når det kommer til stykket. Vi har klart å bevege dem litt i budsjettforhandlinger, men ikke nok til at det monner, sier Jensen.Høyre, Ap. og Fr.p. utgjør et klart flertall i Stortinget. Men så lenge Samarbeidsregjeringen består, vil Bondevik og Kr.F. langt på vei ha vetorett i alkoholpolitikken.

<b>Avgiftsenighet. </b>Alkoholprisene er senket for nordmenn og svensker som reiser til nabolandene. Derfor må prisene i Norge og Sverige også senkes, mener Høyre-leder Erna Solberg og lederen for det svenske søsterpartiet, Fredrik Reinfeldt.
OLAV URDAHL