Ute av øye, trygt plassert i lange, utborede minitunneler kan fremtidens kraftkabler legges til lavere kostnader enn dagens sjøkabler. Ja, kanskje til og med billigere enn master og ledninger, tror Per Vatne, grunnlegger og teknisk sjef for boreselskapet Pen-Rock A/S i Kristiansand.

Vatne har 32 års erfaring fra utvikling, design og bygging av utstyr for boring av oljebrønner i Nordsjøen. Nå hevder han å ha utviklet teknologi som kan bore hull opptil 10 kilometer igjennom harde bergarter slik som vi har i Norge, med granitt, gabbro og gneis. Og uten at borestrengen ryker eller at borehodene overopphetes eller kiler seg fast.

— Debatten den siste tid omkring master og kraftledninger i Hardanger har aktualisert bestrebelsene på å finne alternative måter å få frem kraften på, mener Vatne.

Ideen om minitunneler oppsto for syv-åtte år siden, i forbindelse med boring til småskala kraftverk. Vatne ser også for seg dype, u-formede borehull som kan gi termisk energi i fremtidens hus. Selskapet han driver som grunnlegger og teknisk sjef, har ennå ikke fått verifisert teknologien. Til det trengs det mer penger.

- For noen kan dette høres noe svevende ut?

Saken fortsetter under annonsen.

— Her er det mange elementer som jeg holder på å patentsøke og sikre. Dette er imidlertid ikke noe futuristisk opplegg, men noe som er håndfast og tilgjengelig basert på nåværende teknologi, men satt sammen på en ny måte. Innen ett års tid vil vi ha demonstrert at teknologien fungerer. At det virkelig går så raskt og så langt.

Selskapet hevder foreløpig at de skal kunne bore slike minitunneler med en fart av 20 meter i timen. Det skulle gi nesten 500 meter i døgnet. Vatne legger opp til en standard diameter på 31cm, med mulighet for å gå opp til 90cm, og ned til 15cm.

- Det er ikke endelig utprøvd, og da vet du vel ikke om det virker?

— Jeg har drevet med teknologiutvikling i 32 år, og til nå har det alltid virket som jeg har sagt. Det er bare spørsmål om hvilken kostnad.

- Blir det billigere enn f.eks. sjøkabel?

— Det er jo avhengig av tykkelsen på kabelen. Man trenger jo ikke så tykke kabler i et beskyttet miljø som fjell.

Vatne sier at han allerede har vært i kontakt med Statnett om dette prosjektet, og at det har vært interesse for det, men at det ikke er kommet noe videre.

Statnett sier at de på sin side følger med på nyutviklinger.

— Dette vil eventuelt være naturlig å se nærmere på i forbindelse med en ny gjennomgang av kabelalternativet. Vi benytter allerede tunnel til kortere strekninger, vi har en på 450 meter, sier konserndirektør for nettutbygging i Statnett, Håkon Borgen.

— Når det gjelder Sima-Samnanger (Hardangerledningen) har det jo vært ønske om kabler inne i en ny biltunnel.

- Men hvis dette firmaet kan greie å bore som de sier, er det da mer interessant for fremtidige kraftprosjekter?

— Det er store utfordringer når man skal trekke den kabelen inne i fjell. Ved reparasjon må den da trekkes helt ut igjen. Det vil generelt sett være bedre med større tunneler hvor man kan komme til selve kabelen, sier Borgen.

Borgen mener at tunneler fort kan bli dyreste alternativet.