I går skrev Aftenposten at halvparten av de som prøveløslates fra Ila forvaringsanstalt slippes ut mot fengselets faglige råd. Det får Høyre og Fremskrittspartiet til å se rødt.— Vi reagerer kraftig på at domstolene legger såpass liten vekt på fengselets råd. Domstolene burde ha mer ydmykhet overfor disse vurderingene. Vi lurer på hvilket grunnlag de sakkyndige i domstolene har for sine vurderinger, sier stortingsrepresentant André O. Dahl (H) i justiskomiteen.Høyre ønsker en gjennomgåelse av forvaringsordningen og en strengere løslatelsespraksis, og vil ta saken opp i Stortinget.

Innskjerping.

Også Fremskrittspartiet mener at forvaringsordningen må under lupen.- Sannsynligvis må vi stramme inn på prøveløslatelsene. Her må Stortinget ta en aktiv rolle og tydeliggjøre politikken. Fengslenes vurderinger må få en mye større rolle. De har den daglige kontakten med de innsatte, sier stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) i justiskomiteen.Han er kritisk til de sakkyndiges rolle i domstolen, og trekker spesielt frem saker med kriminelle som forbryter seg seksuelt på barn. Ellingsen mener at domstolene stoler for mye på sakkyndige som ofte bommer på gjentagelsesfaren.

Gjennomgåelse.

Statssekretær Anne Rygh Pedersen (Ap) i Justisdepartementet lover en gjennomgåelse av forvaringsordningen. Hun reagerer på tallene som viser at domstolene går på tvers av fengselets anbefaling i syv av ti saker. - Dette synes noe høyt. Vi registrerer at Statsadvokatenes forening er bekymret, noe som er viktige signaler vi må lytte til. Spørsmålet om prøveløslatelser er et helt åpenbart tema for utvalget som nå skal evaluere forvaringsordningen, sier hun. Justisdepartementet kan på grunn av ferieavvikling ikke gi Aftenposten informasjon om de forvaringsløslatte har begått ny kriminalitet. Advokat Ann Bugge har representert ni av de prøveløslatte fra Ila, reagerer sterkt på politikernes signaler.- Stortinget vedtok selv at det skulle være domstolskontroll med forvaring. Denne er viktig for rettssikkerheten. Ingen av mine klienter har gjort volds- eller sedelighetsforbrytelser etter løslatelsen, sier hun.