Direktoratet for naturforvaltning (DN) har tidligere påpekt at villreinen, som er siste rest av en tidligere stor europeisk stamme, er i fare. Direktoratet er blant annet bekymret for kitere, som nå inntar fjellheimen i stort monn.Miljøverndepartementet lytter nå til rådene fra direktoratet (DN) og Norsk institutt for naturforskning, og går inn for å opprette totalt ni områder, som skal være store nok til at villreinen får vandre fritt uten å bli hindret av veier, jernbane og mennesker.

  • Snøhetta, Knutsø, Rondane, Sølnkletten, Forollhogna og Ottadalen skal sikre de nordligste gruppene av villreinen. Disse områdene ligger i samme geografiske region.
  • Hardangervidda, Nordfjella og Setesdal-Ryfylke er de tre siste områdene. Disse områdene, som skal sikre de sørlige gruppene av dyr, ligger også i samme geografiske region.— Norge er det eneste landet i Europa som har intakte økosystemer i høyfjellet med bestander av villrein. Det gir oss et spesielt ansvar. Opprettelsen av europeiske villreinregioner og nasjonale villreinområder vil synliggjøre Norges ansvar for villreinen i Europa, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide (kr.f) i en kommentar.
Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på villreinen. Dette bildet er tatt på Hardangervidda.
ROLF CHR. ULRICHSEN