Wetland (56) etterfølger Johan Løvald i jobben.

I statsråd fredag ble Wetland utnevnt til Norges faste representant ved De forente nasjoner i New York, med rang som ambassadør. Det er ennå ikke avklart når han tiltrer.

Wetland var inntil nylig statssekretær ved Statsministerens kontor, men trakk seg like før nyttår for å søke på stillingen.

Wetland har vært en nær kollega av utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), og de to har også hatt sporadisk kontakt privat. Utenriksministeren skrev derfor en redegjørelse til lovavdelingen i UD, som skulle vurdere hans habilitet i forbindelse med utnevnelsen. Lovavdelingen konkluderte imidlertid med at Støre ikke var inhabil overfor Wetland.

Wetland har blant annet bakgrunn som ambassadør i Bonn og Berlin fra 1998 til 2003.

Morten Wetland blir FN-ambassadør.
TOR RICHARDSEN / SCANPIX