SV-lederen sier han er forundret over tidligere LO-leder Gerd-Liv Vallas støtte, i en kronikk i Aftenposten tirsdag, til Solberg-regjeringens forslag om reservasjonsmulighet for leger som ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

— Jeg er forundret over Vallas holdning. Jeg ser saken helt annerledes, sier Lysbakken, og fortsetter:

Gerd-Liv Valla
Sigurdsøn, Bjørn

— Valla sier dette ikke vil få noe praktiske følger for kvinners rettigheter. Det tror jeg det vil få. Jeg tror konsekvensen vil bli at flere leger nå vil reservere seg, rett og slett fordi det nå blir tillatt. Sjansen for at kvinner møter en avvisende lege i fremtiden vil derfor øke.

Frontalangrep

Lysbakken tror flere leger i dag ønsker å reservere seg mot å henvise kvinner til abortinngrep, men at de ikke vil bryte norsk lov, og derfor likevel henviser. Hvis det blir tillatt å henvise, vil derfor flere leger ønske å gjøre det, tror han.

Valla går til frontalangrep på den rødgrønne opposisjonen og mener den er uærlig og driver med partipolitisk spill når den omtaler helseminister Bent Høies forslag om abortreservasjon som et angrep på, eller en uthuling, av abortloven.

Saken fortsetter under annonsen.

- Men når flere kvinner i fremtiden risikerer å møte en lege som ikke vil henvise dem, så er det en uthuling av abortloven, sier Lysbakken.

Han tror også en «legitimering» av å reservere seg, kan føre til at en «demning» brister:

Helseminister Bent Høie
Junge, Heiko

— Jeg frykter det vil føre til flere leger kan komme til å ville reservere seg på helt andre grunnlag enn abort. Dette er et dypt prinsipielt spørsmål som kan rokke ved at alle i møte med helsevesenet skal ha de samme rettighetene. Vi kan få en meny av muligheter til å reservere seg, sier Lysbakken.

Skremmer ikke

- Valla mener dere skremmer med at abortloven står for fall eller blir uthulet. Hvorfor gjør dere det?

Les også: Bent Høie svarer på Vallas kronikk

— Den voldsomme mobiliseringen 8. mars er det beste svaret på det. Mange opplever Regjeringens forslag som et angrep på egne rettigheter. Dette engasjementet kommer ikke ut av ingenting. Her er det Valla som vurderer dette annerledes enn mange andre som er opptatt av likestilling.

- Hvorfor gjør hun det?

— Det er en politisk vurdering som hun gjør, og som hun skal ha respekt for.

Uthuling

- Mener du reservasjonsmuligheten rokker ved loven om selvbestemt abort?

- Jeg ser at Høie sier dette ikke har noe med abortloven å gjøre. For meg er abortspørsmålet selve kjernen her. Reservasjonsadgangen har vært drevet frem av dem som er imot abortloven. Så lenge dette vil vanskeliggjøre enkeltkvinners vei frem til en lovfestet rettighet, så er dette en uthuling av retten til selvbestemt abort, sier Lysbakken.

- Dere satt åtte år i regjering, samtidig som leger reserverte seg mot å henvise til abort. Helseministeren forsøker nå å begrense antall leger som skal få lov til å reservere seg. Er ikke det bra, da?

— De to siste rødgrønne helseministrene prøvde å rydde opp, med rundskrivet fra 2011 som klargjorde at dette var forbudt. Men Høie gjør noe helt nytt. Dette er en legitimering av reservasjonsretten. Det kan føre til leger som til nå har respektert forbudet mot reservasjon, kan ønske å reservere seg, fordi det nå blir tillatt.

SV-forslag

Lysbakken hevder Regjeringen ikke viser vilje til å slå ned på ulike typer reservasjon.

— Vi fremmet derfor i Stortinget i dag et forslag om at Helsetilsynet skal gjennomføre landsomfattende tilsyn for å kartlegge antall leger som i dag ulovlig reserverer seg mot henvisning til abort, assistert befruktning til lesbiske og å hjelpe pasienter med enkelte typer prevensjon.

Audun Lysbakken er forundret over Gerd-Liv Vallas støtte til Regjeringens forslag om reservasjonsmulighet.
Larsen, H�kon Mosvold