Frp vil overlate finansieringen av eldreomsorgen, skolen, barnehagene og sosialhjelpen til staten. Som Aftenposten skrev i dagens papiravis, vil det medføre at den pengepotten kommunene i dag styrer over, vil bli redusert til en fjerdedel.

I 2009 utgjorde kommunenes bruttodriftsutgifter til ulike formål 235,5 milliarder kroner. Dersom Frps forslag gjennomføres, vil pengepotten kommunestyrene selv kan fordele, skrumpe inn til 55,5 milliarder kroner. Samtidig får staten langt større innflytelse over velferdspolitikken.

— Kan avlyse valget

– Hvis Frp får viljen sin, kan vi avlyse valget på mandag, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete, som mener Frps forslag vil føre til at 11000 lokalpolitikere hovedsakelig blir valgt for å kontrollere statens tjenester. –For det er det Frp i praksis sier at kommunestyrene skal gjøre, sier hun til Aftenposten.no.

Hun mener Frps omfattende forslag til statlig stykkprisfinansiering av tjenester vil bety en avvikling av det lokale selvstyret.

– Frp viser forakt for lokaldemokratiet, for folkemeningen og troen på lokalt folkevett. Frp mener behovene er like over hele landet og lager en modell de vil tre nedover alle kommunene i hele landet, sier kommunalministeren, som lurer på hvordan dette Frp-budskapet blir mottatt når partiets rikspolitikere kommer på besøk til Frp-styrte kommuner som Austevoll og andre kommuner der Frp sitter med ordføreren.

Saken fortsetter under annonsen.

- Lite gjennomtenkt

Hun mener Frps modell er et signal om at de beslutningene som fattes lokalt ikke er viktige, riktige og gode nok.

Hun sier hun sjelden har sett en så lite gjennomtenkt reform i offentlig sektor og spår at Frps forslag om stykkprisfinansiering, kombinert med rettighetsfesting, vil føre til «et formidabelt byråkrati, ukontrollert pengebruk og sentralstyring.»

Frps forslag om ny arbeidsdeling mellom stat og kommune er presisert i partiets lokalpolitiske prinsipprogram. Her går partiet inn for at Stortinget i lovs form skal gi alle eldre rett til statlig finansiert sykehjemsplass.

- Redusert selvråderett

Videre vil partiet at staten også skal fastsette en statlig stykkpris som skal finansiere drift av skoler og barnehager. I tillegg ønsker Frp at staten – ikke kommunene – skal fastsette sosialhjelpssatsene. Dersom disse prinsippene omgjøres til praktisk politikk vil 181 av de 236,5 milliardene kommunene hadde i brutto driftsutgifter i 2009 bli overført til staten – eller ca. 76,5 prosent av potten.

– Det blir redusert selvråderett til å nedprioritere tjenester innbyggerne har krav på, sier Frps kommunalpolitiske talsmann Gjermund Hagesæter.På spørsmål om hva det da blir igjen av det lokale selvstyret, svarer Hagesæter «en god del».

– De skal kontrollere at velferdstjenestene inneholder det de skal, enten kommunen har konkurranseutsatt dem eller velger å produsere dem selv, sier han.