Hun går til statsrådsjobben fra fylkesmannsjobben i Rogaland.

Aasland ville ikke uten videre svare ja på om det nå blir mer penger til forskning.

– Men jeg blir en statsråd som ønsker å være til stede og lytte. Jeg tar over et stort fagfelt, som er viktig i forhold til regjeringens ambisjoner, sa Aasland.

Tora Aasland har frem til utnevnelsen vært fylkesmann i Rogaland.
Knut Falch / SCANPIX