— Nå får vi både gjennomslag og armslag. Slik beskriver Rebekka Borsch, Venstres fylkesleder i Buskerud, partiets vippeposisjon på Stortinget.

Hun var en av Venstres politikere som ønsket en felles borgerlig plattform før valget.

— Nå er jeg fornøyd med den løsningen partiet har valgt, sier hun og påpeker at partiet får til mye uten å «bli låst fast» til Regjeringens politikk på alle områder.

Samarbeidsavtalen fungerer

Når Venstre samler 400 utsendinger til landsmøte kommende helg, ligger det ikke an til noen stor diskusjon om regjeringsspørsmålet.

Flere fylkesledere Aftenposten har vært i kontakt med sier omtrent det samme: Samarbeidsavtalen med de to regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet fungerer bra. Det er ikke behov for å gå inn i regjeringen.

Saken fortsetter under annonsen.

Men hverken Borsch eller partileder Trine Skei Grande vil helt utelukke at det kan oppstå situasjoner hvor det vil være mulighet, men at det ikke er noe som synes aktuelt nå.

— Det finnes sikkert dem i Venstre som ville vi skulle gå etter regjeringstaburetter, mens landsstyret hvor alle fylkeslederne er med, er samlet om dette, sa Skei Grande om partiets opposisjonstilværelse.

Vi får mye ut av den med samarbeidsavtalen.

Fornøyde fylkesledere

En ringerunde Aftenposten har gjort til partiets fylkesledere bekrefter det.

— Jeg er i utgangspunktet veldig fornøyd med denne situasjonen. Vi får mye ut av den med samarbeidsavtalen. Jeg har ikke noen umiddelbare ønsker om å endre på den situasjonen. Ting kan endre seg, men inntil videre ser jeg at vi har en god sits akkurat nå, sier fylkesleder Espen Ophaug i Oslo.

Nå har vi et godt samarbeid med et sittende regjering og opplever gjennomslag

Sjur Skjævesland i Hedmark er av samme oppfatning og fylkesleder Solveig Schytz i Akershus sier følgende:

— Nå har vi et godt samarbeid med et sittende regjering og opplever gjennomslag. I det øyeblikk vi vurderer at vi får bedre gjennomslag i regjering, får vi vurdere å gå inn i regjering, sier hun.

Frp mer spiselig?

Stor avstand - og et til dels anspente og delvis fiendtlig forhold - til Frp var en av flere årsaker til at partiet ikke ble med i regjering.

Partileder Trine Skei Grande sier at tilliten til Frp etter at Frp ble regjeringsparti. Hun begrunner det med at Frp-statsrådene virker svært innstilt på å oppfylle punktene i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF.

Er det riktig å tolke deg dithen at tilliten til Frp har økt, men ikke lysten til regjere sammen med dem ?

— Ja, det kan du si, sier Trine Skei Grande.

Løse elementer i Frp

Også utad i partiorganisasjonen har fiendebildet myknet noe. Men alle er ikke like overbevist om hvor gjennomgripende dette er.

— Ledelsen i Frp har greid seg på en akseptabel måte, men løse elementer har opptrådt på siden av partiledelsen. Det er helt avgjørende for vår holdning at regjeringspartiene snakker samlet med én tunge. Vii kan ikke ha noen som løper rundt og sier helt andre ting, sier fylkesleder Sjur Skjævesland i Hedmark.